Questions and answers

Od kiedy powinno się przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Pod jakim kodem można zakwalifikować zużyte filtry z urządzenia do demineralizacji wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają wykazaniu w dokumentacji lokalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować odpis na zapasy w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy apteki zakładowe są zwolnione z obowiązku raportowania do ZSMOPL?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dotację na założenie działalności oraz zakupione za nią wyposażenie należy ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy Inspektor Ochrony Danych może wykonywać swoje zadania na podstwawie umowy o świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy koszt projektu towaru należy rozliczyć jako koszt pośredni i import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest przechowywanie formularza/dokumentu zgody w formie zeskanowanego dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można przekazywać dane osobowe za pomocą faksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej (POW) tego samego typu bez zgody PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy MSR przewiduje modernizację WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy na budowę odstojnika wód popłucznych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy Najemca może przenieść odpowiedzialność na Wynajmującego za wytwarzane odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne dla matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wypłacać nadgodziny za pracę w sobotę w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy na zgłoszenie na działce oznaczonej jako LsVI można postawić boisko sportowe do piłki siatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy organizowanie konferencji naukowych uzasadnia stosowanie pracy w sobotę i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy organ ma przyjąć zgłoszenie, czy dać sprzeciw, gdyż roboty zostały wykonane i wymagały pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę przed wydaniem pozwolenia na wycinkę, jeśli na działce rośnie 300 drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy podatek akcyzowy należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT sprzedaży węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pomniejszenie podatku należnego przez wierzyciela (ulga na złe długi) jest jego prawem, czy obowiązkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pozwolenie na szczególne korzystnie z wód obowiązuje, jeśli nie wykonano urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy pracownikowi na wypowiedzeniu należy przeprowadzić szkolenie okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik powinien ponownie dostarczyć zaświadczenie o celowości skróconej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik służby bhp może występować w roli organizatora szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy premię wypłaconą przez poprzedniego pracodawcę nowy pracodawca powinien wykazać w raporcie ZUS RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przedszkole specjalne powinno być wykazywane w sieci szkół, ustalanej przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy określają strukturę wywiadu lekarskiego przy przyjęciu do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje odprawa pośmiertna jeżeli pracodawca opłacał część składki ubezpieczenia na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy same odsetki od świadczeń nienależnie pobranych ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka akcyjna może być komplementariuszem w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółka będzie mogła korzystać z obniżonej do 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka od dochodów uzyskanych w Polsce powinna zapłacić podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka z o.o. i jej prezes zarządu będący jedynym udziałowcem mogą zawrzeć umowę pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy spółki są zobligowane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wartość palet na dzień 31.12.2018 r. powinna być wykazana na remanencie i pomniejszać koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wierzyciel powinien złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku umowy zlecenia z Amerykaninem wykonywanej w USA należy odprowadzać składki ZUS w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne