Czy obywatelce Ukrainy, posiadającej status uchodźcy UKR przysługują świadczenia na dziecko, które urodziło się w Polsce i... - OpenLEX

Czy obywatelce Ukrainy, posiadającej status uchodźcy UKR przysługują świadczenia na dziecko, które urodziło się w Polsce i posiada status NUE?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatelce Ukrainy, posiadającej status uchodźcy UKR przysługują świadczenia na dziecko, tj. świadczenie rodzicielskie, becikowe i zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu urodzenia się dziecka, które urodziło się w Polsce i posiada status NUE?

Obywatelka Ukrainy nie posiada zaświadczenia od lekarza potwierdzającego, że pozostawała pod opieką medyczną przed 10 tygodniem ciąży.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX