Jakie przeciętne wynagrodzenie zastosować do wyliczenia limitu kosztu szkoleń i studiów? - OpenLEX

Jakie przeciętne wynagrodzenie zastosować do wyliczenia limitu kosztu szkoleń i studiów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art 109a ust. 1 mówi, że roczny koszt szkoleń i studiów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, dla jednej osoby, nie może przekroczyć 150% przeciętnego wynagrodzenia.

Które przeciętne wynagrodzenie powinniśmy brać pod uwagę wyliczając limit 150%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX