Questions and answers

Kto jest beneficjentem gwarancji bankowej ustanawianej przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy przepisy regulują maksymalną długość pracy pracownika wyposażonego w aparat izolujący drogi oddechowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy nowy pracownik może być zwolniony ze szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pole osadowe jest budowlą hydrotechniczną i urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Która gmina powinna wydać decyzję w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy alkohol etylowy powstały z dekarbonizacji piwa jest produktem ubocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy dodanie do instalacji IPPC nowej linii do aglomeryzacji wymaga nowego pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy nieuzupełnienie operatu wodnoprawnego skutkuje umorzeniem postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak wygląda procedura wydawania pozwolenia dla eksploatowanej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla przetwarzania odpadów 10 12 01 oraz 10 12 06 w ramach procesu R5 wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy pracodawca musi zmienić układ zbiorowy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Kogo wykazać w deklaracji VAT w imporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługi zarządzania aktywami finansowymi podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy choroba jest przesłanką potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydatki związane z funkcjonowaniem zarządu można rozliczać w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy podpisać umowę, żeby pracownika zgłosić do zatrudnienia dopiero następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy samorząd chcąc przekazać szkołę musi ją ponownie oddać do powiatu aby ten mógł ją przekazać do MRiRW?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy cena w kosztorysie ofertowym jest niezgodna z ceną podaną w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej może być w trakcie roku szkolnego przeniesiony do klasy drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy uczeń, który nie ukończył klasy VIII szkoły podstawowej otrzymuje świadectwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy kontener należy klasyfikować jako budynek czy jako obiekt tymczasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne zaprojektowanie w garażu jednopoziomowym podziemnym dwupoziomowych platform?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jeżeli nie jest możliwe wezwanie o usunięcie braków, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak długo należy przechowywać prace pisemne uczniów liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu pracownicy po zakończonym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy nastąpi obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi jeżeli była wystawiona faktura zaliczkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy zachować odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej gminnej przy budowie wiaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Na jakich zasadach podlega oskładkowaniu nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak potraktować sprzedaż oraz nieodpłatne wydanie voucherów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przychody osób duchownych, a w szczególności misjonarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wg PKD należy sklasyfikować działalność polegającą na wynajmie quadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

W jaki sposób wójt gminy umocowuje nowy pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy premia kwartalna powinna być uwzględniana w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu PCC uchwała wspólników o wniesieniu dopłaty celowej do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nierezydent powinien opłacić PCC od zakupu udziałów w polskiej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w sytuacji przekazywania danych osobowych przy użyciu poczty elektronicznej dochodzi do transferu danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 44 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy właściciel jednoosobowej spółki z o.o. może pobierać wynagrodzenie z tytułu pracy w organach zarządu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy można skorzystać z ulgi na zakup nowej kasy online oraz wymianę kas starego typu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadach jedna instalacja lub jej część może być użytkowana przez dwa podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne