Questions and answers

Czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody nauczycielowi na skorzystanie z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy generalny wykonawca może odliczyć VAT z otrzymanej refaktury od inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje konieczność wykonywania testów QAL3 w okresach postoju instalacji do spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy jest przepis określający szerokość przejścia - "szlaku komunikacyjnego" w sklepie/supermarkecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy korekty sprzedaży należy ująć jako błąd lat poprzednich czy księgować na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy można odmówić biegłemu rewidentowi dostępu do dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę za wycinkę drzew z pasa drogowego drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o pobierany przez stronę zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy rozpatrzyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, który został złożony po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy zachować zgodność treści mapy do celów projektowych z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy opinie dot. projektu organizacji ruchu powinny być wystawione na wnioskodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy organ może zażądać potwierdzenia, że pianka i owata mają spełniać wymagania produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pobiera się opłatę skarbową od budowy sieci światłowodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy sekretarz gminy może być członkiem komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej może być ustalony dzień wolny dla wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wykonanie usługi pokazu florystycznego wykluczy podatnika z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wykonywanie zadań z zakresu służby BHP może stanowić świadczenie usług w zakresie doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata należności licencyjnych w kwocie ponad 2.000.000 zł podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakład może przeprowadzić akcje ,,zbierania" nakrętek w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy Zarząd spółki akcyjnej postąpił słusznie odmawiając wykonania uchwały Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zasiłek celowy na pokrycie strat w wyniku klęski żywiołowej jest nienależnie pobrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do jakiej kategorii budynków pod względem bezpieczeństwa pożarowego zalicza się budynki gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Ile powinna wynosić odległość zbiornika na nieczystości ciekłe od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaki jest obszar oddziaływania zbiornika na nieczystości ciekłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT zakup materiałów w Niemczech, które są odsprzedawane również w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidło wypełnić część J zeznania PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć podnajem między komandytariuszem a spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły przenosi nauczyciela przedszkola do pracy do innej grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy nastąpi tzw. elektronizacja faktur sprzedażowych w zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakich przypadkach należy zawrzeć z nauczycielem umowę o pracę na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy dotychczasowy organ, który wypłacił świadczenia z FA powinien zgłosić dłużnika do BIG-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne