W którym momencie ujmować koszty własne sprzedaży? - OpenLEX

W którym momencie ujmować koszty własne sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Faktura sprzedaży wystawiona 30.08.2022 r. (towar opuszcza magazyn w dacie wystawienia faktury) natomiast data sprzedaży to 2.09.2022 r. Warunki dostawy towaru na fakturze DDP (dostarczone do miejsca wyładowania). Data sprzedaży jest równoznaczna z datą dostarczenia towaru do miejsca uzgodnionego z nabywcą towaru. Program magazynowy generuje WZ z datą sprzedaży, tzn. z datą dostarczenia towaru  to jest 2.09.2022 r.). Przychód powstaje w momencie wystawienia faktury.

Co z kosztem własnym sprzedaży, czy koszt własny sprzedaży możemy zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie wystawienia faktury i fizycznym wydaniem towaru z magazynu, czy dostarczenia towaru do odbiorcy?

Czy możemy zastosować tutaj zasadę memoriału i zasadę współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, które opisane są w ustawie rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX