Questions and answers

Czy można uchylić decyzję na podstawie art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można wprowadzić dwa regulaminy wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nagroda uznaniowa powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nieobecność w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy przerywa urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy opiekun pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego ma prawo do obecności w czasie jego rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy OPS może żądać wyższej kwoty w ramach odpłatności za pobyt dziecka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien umorzyć postępowanie w sprawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy podniesienie kwalifikacji przez pracownika służby bhp rodzi po stronie pracodawcy jakieś obowiązki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pomoc w gospodarstwie rodziców w czasie wakacji można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego nauczycielowi przysługuje uzupełniający urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może obciążyć kierowcę za uszkodzenie pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może zwrócić się o obronę swoich praw do kilku organizacji związkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy premia motywacyjna powinna zostać uwzględniona w podstawie wyliczenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy premia uznaniowa powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przed uchyleniem decyzji w trybie art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a. należy wysłać stronie zawiadomienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzice ucznia klasy VIII mogą wypisać dziecko z religii na miesiąc przed końcem roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy sp zoz powinien prosić rodziców o wskazanie podmiotu, który przejął opiekę medyczną nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy substancje rakotwórcze kategorii 2 wymagają zastosowania dodatkowego trybu zgłaszania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy trzynasta emerytura zwiększa wysokość opłat za pobyt w zakładzie opiekuńczo–leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w skład rodziny wpisać również dwoje dzieci z małżeństwa konkubiny, czy tylko ich wspólne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zabudowa balkonu w budynku wielorodzinnym lekką konstrukcją wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy zajęcia w publicznej szkole policealnej dla dorosłych mogą rozpoczynać się w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy za pracę w święto należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Gdzie szukać przepisów dot. transportu wózkiem jezdniowym ładunku wystającego poza jego obrys?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do gazet i czasopism?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać karty czasu pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak ewidencjonować przychody z tytułu opłat za wynajem miejsca parkingowego na godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą w przypadku niesprawności monitoringu ciągłego ponad 10 dób?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak poprawnie należy prowadzić karty ewidencji czasu pracy nauczycieli i dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak powinien wyglądać wypis z UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty wypłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wykazać import towarów z Indii do Polski z odprawą celną w Polsce zleconej firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek posiadania monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może odstąpić od przeprowadzania pomiarów dla substancji sklasyfikowanej jako H351?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jakim terminie i w jaki sposób powinna być przeprowadzona inwentaryzacja majątku wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić rozkład czasu pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Z jaką datą należy wydać nauczycielowi świadectwo pracy, jeżeli ostatni dzień sierpnia wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Co dyrektor szkoły może zrobić z nauczycielem, który nie wyraża zgody na zmianę stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do usunięcia drzew konieczne jest uzyskanie zgody współmałżonków członków spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne