Czy rolnik może wyciąć drzewa w ilości ok. 3200 szt. na działce rolnej klasy RIII znajdującej się na obszarze Natura2000 i... - OpenLEX

Czy rolnik może wyciąć drzewa w ilości ok. 3200 szt. na działce rolnej klasy RIII znajdującej się na obszarze Natura2000 i obszarze chronionego obszaru w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik może wyciąć drzewa w ilości ok. 3200 szt. na działce rolnej klasy RIII znajdującej się na obszarze Natura2000 i obszarze chronionego obszaru w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego?

W jakim czasie po wycięciu musi przywrócić grunt do użytkowania rolniczego?

Czy rolnik może wyciąć drzewa w ilości ok. 3200 szt. na działce rolnej klasy RIII znajdującej się na obszarze Natura2000 i obszarze chronionego obszaru na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę fizyczną czy wymagane jest wydanie decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX