Czy organ może wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce, która jest drogą publiczną? - OpenLEX

Czy organ może wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce, która jest drogą publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 drzew z działki, która jest drogą publiczną. Drzewa uniemożliwiają dojazd do posesji, dla której są określone warunki zabudowy. Drzewa wnioskowane do usunięcia są zdrowe.

Czy organ może wydać zezwolenie na usunięcie drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX