Questions and answers

Czy sam fakt rejestracji do VAT w Polsce przez spółkę austriacką pozwala traktować transakcję z nią jako krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia z tytułu wydatków na budowę przedszkola, które będzie wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób dokonuje się odpisu dla nauczycieli emerytów w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien wystawić decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wojewoda czy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Do kiedy wypłacać wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki, jeżeli osoba w dniu 18 marca 2020 roku kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zarząd spółki, która prowadzi przyzakładową niepubliczną przychodnię lekarską ma prawo wglądu do kartotek pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jakiej sytuacji można wyłączyć winę zleceniodawcy za wypadek zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy organ podatkowy może w decyzji za późniejszy okres rozliczeniowy przyjąć inną kwotę nadwyżki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w kolejnym roku kalendarzowym gmina może opłacić zajęcia zaplanowane i odbyte rok wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie wymagania środowiskowe należy spełnić przed wybudowaniem zewnętrznego, podziemnego przeciwpożarowego zbiornika wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można przenieść nauczycieli likwidowanej szkoły do jeszcze nieistniejącej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak można zmienić pracownikowi zatrudnionemu w zespole szkół stanowisko ze specjalisty na inspektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik pracujący w koszu zwyżki, który nie jest operatorem, musi posiadać uprawnienia do jej obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie dodatki do wynagrodzeń należy brać pod uwagę do obliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy należy wypłacić nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest trzymanie podczas cofania drążka kierowniczego wózka jezdniowego jedną ręką?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak obliczyć wydatek energetyczny metodą Lehmanna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy związek pracodawców jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w pierwszym roku działalności można dokonywać zwrotu VAT w systemie TAX FREE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Któremu komornikowi należy przekazywać zajętą część wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Gdzie należy opłacać składki ubezpieczeniowe, jeżeli praca jest wykonywana w Niemczech, a zlecenie w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy każdemu nauczycielowi należy wypłacić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja transakcji sprzedaży oraz faktur za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy badania profilaktyczne muszą odbywać się w podmiocie leczniczym czy mogą mieć miejsce w siedzibie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik powinien ponownie złożyć deklarację z rezygnacji z PPK, jeśli został zatrudniony po miesięcznej przerwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jakim dniem zaksięgować fakturę, która dokumentuje kilka dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy ustalić końcową datę udzielania dodatkowych lekcji polskiego dla obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony z początkiem roku szkolnego ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zwrot przez osobę fizyczną kosztów naprawy pojazdu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop nauczyciela placówki feryjnej, który złożył wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych wyłącza prawo do kwartalnego rozliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku eksportu towarów można ująć korektę bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwa jest budowa domu na działce rolnej poniżej 0,3 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak obliczyć termin uprawniający do ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy na dzień bilansowy należy dokonać wyceny otrzymanej zaliczki na prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie konsekwencje w podatku VAT powoduje wykazany bilansowo przychód rachunkowy, jeśli nie została wystawiona faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ponowne zatrudnienie pracownika samorządowego na tym samym stanowisku wymaga przeprowadzenia naboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czym jest "korzystanie ze środowiska", o którym mowa w u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy dodatkowa premia powinna być wliczona do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownicy w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy całe pomieszczenie musi mieć określoną w warunkach technicznych wysokość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Kto jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem, który zastępuje nieobecnego dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT zakup i przekazanie pracownikom mundurów górniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak sporządzić VAT-7 i JPK w przypadku przekształcenia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy ułożenie dodatkowego kabla stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne