Czy emisję powstającą podczas mieszania farb prowadzonego w opisany sposób powinno się traktować jako emisję z instalacji wymagającą uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bądź zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu znajduje się pomieszczenie, w którym odbywa się mieszanie farb. Farby mieszane są bezpośrednio w beczkach przy użyciu kija lub mieszadła ręcznego. Pomieszczenie jest zamknięte, wyposażone w wentylację wyciągową (jeden wyciąg znad posadzki) wyprowadzoną na zewnątrz budynku.

Czy emisję powstającą podczas mieszania prowadzonego w powyższy sposób powinno się traktować jako emisję z instalacji wymagającą uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bądź zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX