Czy spółka powinna opodatkować całość polisy, którą opłaca w 100% wspólnikowi na powołaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka powinna opodatkować i oskładkować (składką zdrowotną) całość polisy, którą opłaca w 100% wspólnikowi na powołaniu czy jak wskazuje poniższa interpretacja?

Na polisę składają się elementy: ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie z funduszem kapitałowym. Otrzymaliśmy od ubezpieczyciela taką interpretację: "...w zakresie, w jakim kwota stanowiąca równowartość wpłaconych na część inwestycyjną środków zostanie Jej wypłacona, będzie ona podlegała zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni zwraca uwagę, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK przewiduje wypłatę dwojakiego rodzaju świadczeń. Pierwsze z nich, tj. świadczenia ochronne, są wypłacane wyłącznie w przypadku wystąpienia przewidzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego i mają charakter ubezpieczeniowy. Inne świadczenia (część inwestycyjna) są wypłacane na wniosek uprawnionego, a roszczenie o ich wypłatę nie jest uwarunkowane zajściem wypadku ubezpieczeniowego. Tego rodzaju świadczenia wynikają z inwestycyjnej części analizowanej umowy. Trzeba mieć na uwadze, że przez cały czas trwania umowy uprawnionym do wypłaty środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym będzie wyłącznie Ubezpieczający (Spółka), co oznacza, że aż do momentu cesji pracownik (Ubezpieczony) nie jest właścicielem składki inwestycyjnej i nie jest uprawniony do wypłaty zgromadzonych środków. Wobec tego do chwili przekazania praw i obowiązków na rzecz Ubezpieczonego nie powstaje przychód z tytułu opłacania przez pracodawcę składki inwestycyjnej. Przychód pojawi się dopiero z chwilą przeniesienia wskazanego uprawnienia na Wnioskodawczynię.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX