Questions and answers

Jak należy ustalać prawo nauczycieli do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy będąc na ryczałcie można podnająć maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakich wzorów zaświadczeń o ukończeniu praktyki dla młodocianych pracowników należy używać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy koszt wynajmu urządzenia zastępczego zwiększa wartość modernizowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku organizacji transportu przez firmę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pieniądze otrzymane w darowiźnie od rożnych osób na zakup peruki należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaka będzie maksymalna wysokość potrącenia komorniczego alimentacyjnego z zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakiej podstawie stwierdzić, że jest się autoryzowanym przedstawicielem producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować gdy w 2020 r. dojdzie do sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy do podstawy opodatkowania należy wliczać wysokość opłat celnych, które ponosi kontrahent?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej (stacja paliw) może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Która ze szkół powinna wypłacić nauczycielce dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy należy zwrócić pracownikowi naliczoną składkę na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wynajmując gotowe urządzenie klientom podlegamy pod u.z.s.e.e. jako wprowadzający sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup reklamy na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zespół budynków pensjonatowych jest zgodny z funkcją terenu MN, U?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy przetwarzanie w instalacji odpadów o kodach 17 03 03 i 17 01 02 to odzysk metodą R3, czy metodą R5?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Kto opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak przenieść pracowników spółki cywilnej do działalności indywidualnej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży szkoleń z zakresu informatyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zastępca wójta może być jednocześnie dyrektorem instytucji kultury w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy należy poinformować decyzją, czy wysłać informację o dokonaniu potraceń z bieżąco wypłacanych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób poprawić w PKPiR błąd polegający na omyłkowym zaksięgowaniu kilku faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez wystawcę, który nie jest podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieje lista wolnych zawodów wykluczających możliwość skorzystania z małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę, jeśli kasa fiskalna nie ma możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy na paragonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy organ może zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską powstałą po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy świadczenie usług dla kontrahenta z innego kraju UE wymaga rejestracji dla celów transakcji wewnątrzunijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak amortyzować myjnię samoobsługową wraz z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zadrzewienie nie powinno być sklasyfikowane jako las z racji, iż przekracza powierzchnię 10 arów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Od kiedy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osobę, która uzyskała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który korzystał z preferenycyjnego ZUS będzie mógł skorzystać od kwietnia z małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę na 1/2 etatu u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura zmiany podmiotu zarządzającego PPE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepracowanym olejom silnikowym przypisano kategorię rakotwórczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy radca prawny musi zawrzeć ze stałym klientem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy wynagrodzenie pokryte dotacją będzie stanowiło podstawę do naliczania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak policzyć urlop uzupełniający nauczyciela, który był na urlopie w trakcie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciele i kadra kierownicza szkoły korzystają z prawa do dni wolnego za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak skrócić okres powierzenia dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy legitymacja służbowa przysługuje osobie zatrudnionej na stanowisko nauczyciela, która nie jest nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły można dokonać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można z dotacji pokryć koszt zakupu biurka do kancelarii dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie należy złożyć dokumenty i spełnić wymagania do utworzenia niepublicznej branżowej szkoły II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak powinno wyglądać postępowanie w sprawie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego pobranego po śmierci osoby uprawnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne