Questions and answers

Czy w obiekcie magazynowym można zastosować lokalne zasilacze bezprzerwowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wójt jest uprawniony do powołania zarządu wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w świadectwie pracy umieszcza się NIP zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy w świetle aktualnych przepisów szkoła musi prowadzić księgę uczniów także w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki poniesione na amortyzowany prototyp produktu mogą zostać ujęte w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione przez inny podmiot niż wykonawca wyłoniony w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy zakład zagranicznej spółki może stosować 9% stawkę CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup czajnika może zostać ujęty w kosztach na podstawie ksero paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający jest zobligowany do stosowania p.z.p. przy wyborze audytora na badanie sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamontowanie na osłonie urządzenia ogranicznika kąta otwarcia stanowi modernizację maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Gdzie i komu winien taki zebrany zużyty sprzęt w sklepie przekazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Gdzie można przekazać odpady inne niż niebezpieczne, a powstające w trakcie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Ile wynosi kwota odpisu na ZFŚS na nauczyciela w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie składki powinien opłacać przedsiębiorca, który dodatkowo pełni funkcję wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie urzędy/organy mają nadzór nad instalacją produkującą i przetwarzającą biogaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaki odpoczynek dobowy powinien mieć kierowca kat. B dowożący dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki powinien być termin zakończenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak obliczyć zabezpieczenie roszczeń dla odpadu niebezpiecznego 16 06 01 i zwykłych 17 04 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo uzupełnić kartę szkolenia wstępnego po awansie pracownika na stanowisku kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak rozstrzygnąć sprawę dotyczącą świadczenia wychowawczego po orzeczeniu WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak ustalić podstawowe miejsce pracy nauczyciela na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych wykorzystywanych na różnych budowach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy przysługuje dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto decyduje o numeracji porządkowej lokali powstałych w wyniku przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Na jaki czas wydawana jest zgoda dyrektora na edukację domową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Od kiedy nauczycielka może kontynuować staż przeniesiony z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Od kiedy OPS powinien przyznać dodatek na internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Pod jakimi kodami zakład zajmujący się montażem i produkcją "mikro" transformatorów powinien oddawać wytworzone odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim czasie niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim kodzie szkoła powinna przekazać zużyte książki i podręczniki do skupu surowców wtórnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jakim przypadku ma zastosowanie art. 188 w zakresie ust. 3 i 4, a w jakim przypadku art. 205 i 206 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zmiany nazwy szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien określić warunki wypłacania pracownikowi dodatku za sprzątanie biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który w tym samym miesiącu otrzymał wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Za jaki okres należy sporządzić sprawozdanie finansowe w przypadku ogłoszenia likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jakiego rachunku jednostka budżetowa powinna odprowadzać VAT należny na rachunek urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy bonifikaty 99% należy udzielić innym dokumentem (decyzją, postanowieniem, zaświadczeniem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy budowa skateparku wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może skierować nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy firma, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, może wynajmować wydzielony pokój na cele mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gaz HFO-1234ze podlega raportowaniu - opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek wyłapywania dzięciołów z prywatnej posesji, które niszczą elewację domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne