Czy w sytuacji opisanej w pytaniu może mieć zastosowanie klauzula o unikaniu opodatkowania w wyniku transakcji dokonanych między spółką budowlaną, a jej kontrahentem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka budowlana kupuje materiały od swojego kontrahenta (dostawcy) w celu realizacji kontraktu budowlanego dla Inwestora. Inwestor zgodził się na waloryzację wynagrodzenia dla Spółki za zakończone etapy realizowanej usługi, na co Spółka wystawiła stosowaną fakturę w 12/2022 i wykazała przychód do opodatkowania w 12/2022 roku. W związku z tym faktem Spółka zgodziła się dokonać waloryzacji wynagrodzenia swojemu dostawcy za materiały, które zużyła do świadczenia w/w usług budowlanych. Spółka w 12/2022 e-mailowo poinformowała swojego dostawcę o możliwości dokonania waloryzacji wynagrodzenia za zrealizowane dostawy w kwocie X, a jednym z warunków jest dostarczenie Spółce faktury na waloryzację do dnia 31.12.2022 - tak aby Spółka mogła rozliczyć koszt zwiększonego wynagrodzenia za materiały w roku 2022 (moment wpływu faktury - art. 15 ust. 4i ustawy o CIT); Kontrahent wystawił fakturę elektronicznie na waloryzację wynagrodzenia w 12/2022 i przesłał ją do Spółki w 12/2022 na skrzynkę e-mail. Spółka rozliczyła w kosztach fakturę od dostawcy w 12/2022.

Czy do takiego działania może mieć zastosowanie klauzula o unikaniu opodatkowania (art. 119a-119f Ordynacji podatkowej)? Spółka zakończyła rok 2022 dochodem do opodatkowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX