Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi zabezpieczenie roszczeń dla zbieranych odpadów o kodzie 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca musi skorygować składki PPE w przypadku korekty minusowej składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy powoduje uzyskanie dochodu za miesiąc maj 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można wykorzystać żużle odlewnicze do utwardzenia dróg wewnątrz zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wprowadzenie nieruchomości do spółki cywilnej ojca i syna pociąga za sobą jakieś zobowiązania podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przed zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Jaka jest wysokość odprawy pracownika samorządowego z 40-letnim stażem pracy w dobie koronowirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy w maju lub czerwcu można wnioskować o postojowe za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który nie wprowadził ograniczenia wynagrodzenia o 20%, może nie wypłacać nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od nieodpłatnie przekazanych maseczek na rzecz szpitala i swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w zakresie usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Od kiedy obowiązywać będzie konieczność stosowanie kas fiskalnych online dla usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy § 273 r.w.t. ma zastosowanie przy budynku usytuowanym na jednej działce, a drugim na dwóch?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Od kiedy należy wyrejestrować stronę z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS mieszkańcowi, który otrzymał świadczenie uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Do której grupy zagrożeń biologicznych zalicza się SARS-Cov-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można wypłacić wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe za konsultacje online z maturzystami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy bez uzyskania zgody na zmianę lasu na użytek rolny aktualizacja ewidencji gruntów jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, który załącza trafostację zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy elektronarzędzia zasilane bateriami podlegają okresowym przeglądom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przeprowadzania w podmiotach leczniczych tzw. ankiet covidowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zamurowanie okna w budynku usługowym wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych ma prawo do jednoczesnego pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość wyeksmitowania syna dewelopera z lokalu za pośrednictwem wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakie są formy ochrony osoby, która przekaże głównemu najemcy środki pieniężne na wykup mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak dokonać korekty VAT, jeżeli umorzenie czynszu nastąpiło na wniosek najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa zewnętrznej toalety, tzw. wychodka będzie wymagać zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy VAT od darowizny wyrobów gotowych powinien być naliczany od ceny sprzedaży, czy od kosztu wytworzenia wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy wstrzymać zasiłek okresowy osobie, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy odległości od granicy lasu obowiązują dla budynku gospodarczego w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy naprawa gzymsów w budynku zabytkowym wymaga uzyskania pozwolenia, opinii konserwatora zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak liczyć bieg terminów w związku z odwieszeniem terminów administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kiedy należy pracownikowi samorządowemu, który będzie miał staż pracy 20 lat wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy powiat może zawrzeć umowę darowizny z fundacją w ramach promocji powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy rada powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do internatów prowadzonych przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne