Czy inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę lub przed wydaniem pozwolenia na budowę jest zobowiązany przedłożyć pozwolenie wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenia na rozbudowę szkoły. Działka objęta wnioskiem ma powierzchnię 4.000 m2. Z projektu zagospodarowania wynika, że inwestycja zajmuje powierzchnię ponad 70% powierzchni działki. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo po terenie działki inwestora. Zachodzi zatem przypadek szczególnego korzystania z wód.

Czy inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę lub przed wydaniem pozwolenia na budowę jest zobowiązany przedłożyć pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX