Czy odpady powstałe w restauracji podczas przygotowania posiłków zalicza się do odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady, powstałe w restauracji podczas przygotowania posiłków, tj. odpadów w postaci kości, mięsa, skór, obierków warzyw, owoców, olejów i tłuszczów, opakowań po tych produktach oraz pozostawionych na talerzach przez klientów resztek mięsa, warzyw, owoców, zalicza się do odpadów komunalnych?

Czy wytwarzanie takich odpadów zwalnia restaurację z rejestracji w BDO?

Zaznaczyć należy, że restauracja w sprawach technicznych, czyli prac remontowych i napraw elektryczno-elektronicznych ma podpisane umowy na świadczenie takich usług z uprawnionymi firmami. W umowach zaznaczone jest, że odpady wytworzone podczas świadczenia tych usług są własnością świadczącego usługi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX