Questions and answers

Jak zaksięgować zwrot różnicy ceny energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy dochodzi do przedawnień opłat za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy opracować i wdrożyć warunki ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Komu i w jakich częściach należy wypłacić wynagrodzenie za czas przepracowany w październiku przez zmarłą pracownicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Kto może być kierownikiem specjalizacji z medycyny rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Kto opracowuje plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Po jakim kursie powinniśmy przeliczyć wartość początkową przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Przy jakim poziomie Twc konieczna jest co najmniej 15 minutowa przerwa w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać zmiany regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób podpisać magazynierami umowę o obciążeniu materialnym na powierzone mienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego musi posiadać zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do dochodu rodziny w sprawie świadczeń rodzinnych należy przyjąć kwotę zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły jest upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy każde zgłoszenie się pacjenta z gorączką wymaga zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można jednym zgłoszeniem instalacji objąć instalację energetyczną gazową oraz stanowisko spawania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy należy pobierać opłaty za pobyt w internacie społecznego ośrodka szkolno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy na wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę należy podać adres sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć dodatek pracownikowi, który objęty jest ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy próg 10 ton na dobę lub całkowita pojemność 25 000 t dotyczy wszystkich instalacji do przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie, gdy dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rodzic może przynosić dziecku posiłki do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy siostrzenica może pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad wujem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy uprawnienia do obsługi podnośników nożycowych i wózków widłowych wydane w innym kraju UE są honorowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy właściciel sklepu jest zobowiązany do wypełniania KPO przy przyjmowaniu zużytych akumulatorów od firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez pacjenta istnieje obowiązek wysłania mu karty informacyjnej pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy zakończenie urlopu wychowawczego uznać za uzyskanie dochodu przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaka powinna być prawidłowa data rozpoczęcia stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć przysługujący nauczycielce urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo pomniejszyć kwotę dotacji w związku ze zmianą liczby uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo tytułować szkołę na świadectwach uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy rozliczyć zajęcie komornicze wypłacając wynagrodzenie i premię w tym samym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy zatrudnić na wolnym stanowisku kierowniczym pracownika, który nie wrócił jeszcze z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Którą kolumnę karty ewidencji odpadów powinien wypełniać prowadzący PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Od jakiego wieku dziecka niepełnosprawnego gmina ma obowiązek dowozu go do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły zapoznaje ocenianego nauczyciela z projektem oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

W jaki sposób można przyznać środki lub zakupić umundurowanie Społecznej Straży Rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać zawieszenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo powołać w gminie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy doliczyć dochód za 2018 r. z tytułu zatrudnienia oraz uzyskanie dochodu z renty chorobowej za marzec 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję o odmowie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeśli dłużnik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem będą miały obowiązek segregacji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy obywatelce Ukrainy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy ŚDS jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi może mieścić się w strukturze organizacyjnej OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy udzielając zamówienia na roboty budowlane, zamawiający musi udostępnić wykonawcom przedmiar robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje świadczenie wychowawcze na córkę i wnuczkę, której jest opiekunem prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód do świadczeń z pomocy społecznej, gdy osoba utraciła dochód z tytułu pobierania SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne