Questions and answers

Kiedy złożyć wypowiedzenie, żeby obowiązywał mnie 1-miesięczny okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak wykazać fakturę od niemieckiego kontrahenta, który ma polski NIP i figuruje na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może mieć przyznany zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy interpretować przepis art. 71a u.o. dotyczący sporządzania KPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy można refakturować koszty, które dotyczyły wcześniejszego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy regionem jest teraz obszar całej Polski, czy też dotychczasowy region, który obsługiwaliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy funkcjonuje układ przekazywanych wyników pomiarów jakości pobieranej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy podwykonawca może wystawić fakturę z 8% VAT na montaż modułu fotowoltaicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynajem komórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek korzystania z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Z jaką datą wystawić świadectwo pracy dla pracownicy której przedłużono umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w toku leczenia można udostępniać prokuratorowi oryginały dokumentów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przelew od ubezpieczyciela, które stanowi odszkodowanie z OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować nieobecność nauczyciela podczas pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sam dokument CMR wystarczy do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy anonimowa krytyka lekarza na forach internetowych jest zgodna z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy uraz podczas ręcznych prac transportowych należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy istnieją podstawy prawne zezwalające na wycinkę drzew w okresie lęgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy świadcząc usługi budowlane za granicą należy rejestrować się do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy usunięcie drzew może być zwolnione z uzyskania zezwolenia na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3b u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wpłatę wynagrodzenia za następny miesiąc należy potraktować jako zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma przekazanie sprzętu medycznego dla hospicjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczać wyjazdy pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udokumentować zasadność wypłaty zapomogi losowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma X może odebrać auto powypadkowe od pomocy drogowej, która nie posiada wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy firma prawidłowo wykaże import towarów, jeśli towar nie zostanie niedopuszczony do obrotu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy utwardzenie gruntu na działce zabudowanej budynkiem nadleśnictwa stanowi utwardzenie z art. 29 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy udzielenie szkole bezpłatnej licencji na używanie logotypu spółki, spółka powinna opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pomoc drogowa jest wyłączona z wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy firma budowlana może wykorzystać żwir na swoje potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy gmina jest zobowiązana do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy organ może wydać decyzję odmowną umorzenia zaległości w opłatach za odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Ile urlopu rodzicielskiego pozostało pracownicy, która adoptowała dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozpoznać, czy koszty mediów będą stanowić element podstawy opodatkowania świadczonych usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy żona może sprzedać towary mężowi i jakie rodzi to skutki podatkowe na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne