Czy wnioskodawca, który dostał przydział z mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny na czas nieoznaczony może zameldować większą ilość osób pod danym adresem niż wynika ze skierowania wystawionego w danym czasie przez wydział gospodarowania mieniem komunalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawca, który dostał przydział z mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny na czas nieoznaczony może zameldować większą ilość osób pod danym adresem niż wynika ze skierowania wystawionego w danym czasie przez wydział gospodarowania mieniem komunalnym?

Skierowanie zostało wystawione na 5 osób na lokal w budynkach nowo wybudowanych, gdzie ważnym aspektem branym pod uwagę podczas przydziału lokali był dochód miesięczny przeliczony na jedną osobę. Wnioskodawca zaś po podpisaniu umowy zameldował w lokalu 7 osób.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX