Questions and answers

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować szlaban?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest termin wydania decyzji po wznowieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak wykazać fakturę za opłatę administracyjną za przyspieszenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie zarządu wspólnoty może być wypłacone pod warunkiem udzielenia absolutorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny na stanowisku sprzątaczki może mieć zaszeregowanie w kategorii V?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę przekazaną na rzecz spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z korektą ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiego rodzaju przychodów zaliczyć w fundacji przychód z umowy sponsoringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę za drugie pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć usługę demontażu urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy praca własna wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy konwersja pożyczki na dopłatę generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie wspólnikom grupy producentów wolnych środków produkcji generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokumenty księgowe, np. fakturę można opisywać czarnym długopisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy sportowiec może ujmować w kosztach wydatki na drogą odzież?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykorzystywanie loga producenta generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zapłacić za wymianę stolarki balkonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakie stawki VAT powinny być zastosowane do faktur korygujących po 1 kwietnia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedawca ma prawo określić dowolny termin zwrotu przypadającego z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kto ma uprawnienia do nauczania języka obcego w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik bez ważnych badań okresowych może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można odwołać się od kary za brak osiągniętego poziomu odzysku na stacji demontażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy dziecko można zbadać w obecności partnera jego matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pielęgniarce na stanowisku dyrektora ZOZ należy wyrównać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak postąpić z urlopem macierzyńskim jeżeli termin porodu wyznaczony przez lekarza opóźnił się?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie są skutki w VAT, jeśli lokal po zakupie ma być wykorzystywany prywatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest okres oczekiwania na decyzję w sprawie odwołania się od decyzji starosty do wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy osobę małoletnią, z którą zawarto umowę zlecenie obowiązuje limit czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nabywając grunt należy dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs kwalifikacyjny powinna posiadać osoba kandydująca na stanowisko pielęgniarki oddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeśli opłata jednorazowa wpłynęła po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakie pozycje środków trwałych obcych winien objąć spis, zgodnie z KSR 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy ze spisu z natury można wyłączyć wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy przechowywać listy obecności, jeśli prowadzone są miesięczne karty ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy regulują odległość od maszyny do ściany budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Która gmina jest właściwą miejscowo do wydania decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak należy wypełnić CIT-8 w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zaklasyfikować darń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne