Czy zamawiający ma obowiązek wzywania rolnika o podmiotowy środek dowodowy związany z wpisem do rejestru lub ewidencji, jeżeli rolnik nie posiada wpisu w CEiDG?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki dokument należy wymagać od rolnika, który nie ma obowiązku rejestracji w CEiDG na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 4 PZP?

W rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych jest zapis: "jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji", to czy w ogóle należy go wzywać?

Jeżeli tak, to jak należy udokumentować fakt, że nie wzywałam go o dostarczenie podmiotowego środka dowodowego, który był wymagany w SWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX