Questions and answers

Czy inspektor ochrony ppoż. może nakazać wymianę drzwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy VAT naliczony od wydatków na konsultacje dotyczące przyszłej strategii rozwoju gminy podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy budowa linii energetycznej 15 kV wymaga sporządzenia opinii geotechnicznej i określenia kategorii geotechnicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje z tytułu pozostawania w każdym stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w nowym JPK_ V7M należy podać oznaczenie GTU dla najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy inwestor może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 10 w procesie R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy istnieje możliwość uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy szwagier należy do grona osób, z którymi transakcje oznacza się „TP” w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w zakresie wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakich odbiorów wymaga adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę konferencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy 31.12.2020 r przedawniają się podatki i opłaty lokalne z terminem płatności w 2015 r. uwzględniając okres pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż budynku, który jest posadowiony na gruncie obejmującym dwie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy występuje obowiązek sporządzenia informacji TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób zaktualizować dane podmiotowe umowy o dostarczanie do lokalu wody i odprowadzanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach Legii Akademickiej przysługuje odprawa wojskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy po wejściu do klatki schodowej należy w niej mierzyć długość dojścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Ile powinna trwać godzina zajęć praktycznych w technikum, a ile w szkole branżowej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zastosowanie kodu GTU na towarze nieobjętym tym kodem będzie uznane za błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinny być liczone godziny nadliczbowe dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy firma powinna uzyskać jakiekolwiek pozwolenia/koncesje zezwalające na transport w cysternach paliw ciekłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak sklasyfikować odpad w postaci paliwa lotniczego po teście szczelności zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nowych kontrahentów i zbieraniu od nich zamówień podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółdzielnia i prezes spółdzielni są osobami powiązanymi w świetle przepisów o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie należy przyjąć odległości szamba od granicy i okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy odmawiamy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy prywatny najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych należy oznaczać kodem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za świadczone usługi będzie zwolnione od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak umowa komisu traktowana jest od strony dokumentów sprzedaży i zakupu na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy premie kwartalne wypłacane w związku z konkursem dla pracowników należy brać do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy spółka jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od którego momentu pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy połączenie dwóch lokali mieszkalnych w jeden jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy spółce z o.o. opisanej w pytaniu zmieni się właściwość urzędu skarbowego po zmianie siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy do zgłoszenia z 16.09.2020 r. organ może stosować znowelizowane przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą środków inwestycyjnych, z której możemy odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Do którego organu powinno zostać skierowane pismo WIOŚ o podjęcie działań z u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rentę socjalną córki dolicza się do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy premia za obecność w pracy wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy, żeby zbliżyć budynek do krawędzi działki, działka musi być cała węższa niż 16 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy sprzedaż kosmetyków od początku działalności firmy podlega stawce 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy stosowanie obliczania marży łącznej wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu wliczamy do podstawy trzynastki wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne