Questions and answers

Czy na dokumencie PT powinna być pieczątka Urzędu Gminy czy Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Które miesiące uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od zaległych rat pożyczki wypłaconej z funduszu świadczeń socjalnych powinny zostać naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wspólnota powinna podjąć uchwałę o dochodzeniu roszczeń od dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pomimo ponad rocznego doświadczenia w JST pracownik samorządowy powinien odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli w decyzji nie wskazano terminu ważności pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy ZUS ma prawo zaliczyć bieżącą wpłatę na przedawnione składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie przepisy będą obowiązywały spółkę, która będzie odprowadzała ze ściekami substancje promieniotwórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy osoba, która prowadzi sklep spożywczy, ma na nowym JPK oznaczyć symbol GTU dla raportu kasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy do przekładniowych skrzyń biegów należy stosować kod GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy doliczyć pracownikowi służby cywilnej staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy z faktury za raty leasingowe należy się odliczenie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy Wójt musi przepisać do decyzji środowiskowej warunki określone przez Wody Polskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie od zagranicznego kontrahenta towaru wyprodukowanego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Co działo się z prawem użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy (ROD) przed 19.01.2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób gmina może przejąć z mocy prawa grunty widniejące w ewidencji gruntów jako wspólnota wsi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja zbieranych w pojemnikach odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć import usługi hostingowej zakupionej przez polskiego podatnika VAT UE od kontrahenta spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest obowiązek rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłata skarbowa dotyczy także decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak powinno się rejestrować przesył towaru z magazynu podatnika w Polsce do magazynów Amazon w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek podawania wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Przez jaki czas powinny być przechowywane decyzje dotyczące statusu ZPChr?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy można zawierać umowy na czas określony z p.o. kierownika s.p.z.o.z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować rekompensatę za wykonanie zadań powierzonych przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów może odmówić przyjęcia pojazdu od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę sprzedaży dla kontrahenta z Belgii za usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy potwierdzenie przez wójta zawarcia umowy dzierżawy dotyczy tylko umów dzierżawy w zamian za rentę lub emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może usunąć samochód z ewidencji środków trwałych i użytkować go prywatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przedstawić pracodawcy obywatel Białorusi, z którym zostanie podpisana umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy ustalić przeciętne zatrudnienie dla celów ulg we wpłatach na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jaki sposób w świadectwie pracy podawać informację dotyczącą okresów nieskładkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy rozumieć określenie "od dnia zakończenia pomiaru" użyte w Prawie wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy przekazanie dzika na potrzeby koła łowieckiego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest administratorem danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wysłać deklarację podatkową zapisaną w formacie xml?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy stwierdzić, że kondygnacja jest położona powyżej 25 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Do kiedy przyznać fundusz alimentacyjny studentowi, który jest na ostatnim roku studiów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne