Questions and answers

Czy wicedyrektorom szkoły przez okres ferii letnich należny się dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w szkole może być powołany rzecznik praw ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu należy dokonać zakupu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakup towaru na terenie Węgier od kontrahenta niemieckiego zarejestrowanego na terenie Węgier podlega VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zarządca sukcesyjny może wycofać środek trwały do majątku prywatnego zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy za zaświadczenie wydawane na prośbę pacjenta do Wojskowego Biura Emerytalnego można pobrać opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Do kiedy należy udzielić nauczycielce urlopu wypoczynkowego uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wynikami z nadzoru, a wnioskami z nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Suckiel Izabela | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy podać w świadectwie pracy przy przejściu pracownika administracji na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi wynajmu boksów dla koni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo powinny być umieszczone w BIP nazwiska członków okręgowych komisji wyborczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak doprowadzić do zgodności z prawem decyzję, w której źle pouczono strony postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jakie działania OPS powinien podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlegają kanapki, naleśniki i lody sprzedawane na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje złożenia po terminie sprawozdania z realizacji awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie wydatki mogą być uznane za podstawę dofinansowania obiektów socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy postąpić, czy należy wezwać do przedłożenia zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie z odpadami przez firmę sprzątającą pociągi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo zrealizować obowiązek tworzenia służby bhp w spółce matce i spółce córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu używania służbowego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć uzyskane w Chinach przychody z prawa do aplikacji internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, u którego w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wystąpią nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów oraz koszty z nią związane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić datę początkową rocznego terminu od zastosowania kary porządkowej wobec pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak wliczyć do podstawy zasiłku chorobowego premię miesięczną po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wygląda pełna dokumentacja odnośnie przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak wygląda podatkowe rozliczenie przejęcia długu u dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach konserwacyjnych na statkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Które kody odpadów faktycznie mogą być skierowane do rozdrobnienia, a które do strzępiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalna pracownikowi administracyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim terminie winno być wystawione zaświadczenie z przebiegu nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co zrobić w przypadku spóźnienia z wystawieniem refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu stała się bezprzedmiotowa i podlega wygaszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 26 do 30 czerwca są już okresem ferii szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dodatek szkoleniowy powinien być wliczany do podstawy chorobowej oraz podstawy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne