Questions and answers

Jak daleko mogą się znajdować okna od wyznaczonej powierzchni roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego, jeśli przed urlopem pracownica była objęta przestojem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zaklasyfikować szkolenie okresowe BHP przeprowadzone dla pracowników laboratorium chemicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy darowizna nieruchomości ma wpływ na uprawnienie do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy umorzona kara administracyjna generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto jest stroną w postępowaniu o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Co mieści się pod pojęciem "instalacje do dystrybucji ropy naftowej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dopuszczalny jest ręczny rozładunek materiałów sypkich z autocysterny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien umożliwić rodzicom ucznia wgląd do dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy kołpaki i onduline można przyjmować na PSZOK nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy komisja bhp powinna odbywać posiedzenia w czasie trwania pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy kruszenie w kruszarce odpadów wymaga opisu procesu technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy limit umów na czas określony z pracownikiem przejętym od innego zakładu można liczyć od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można wydać zgodę na wycinkę drzewa o obwodzie 510 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można zastosować obniżoną stawkę VAT do usługi produkcji i montażu więźbi dachowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy sporządzić TPR-C, jeśli nie są prowadzone transakcje z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na podstawie wydruku komputerowego z serwisu PayPal można zaksięgować wydatek jako towar w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy opakowania po preparatach niebezpiecznych lub wielomateriałowych można rozliczyć z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy opieka nad chorym dzieckiem, udokumentowana zwolnieniem lekarskim powoduje przerwanie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien żądać zwrotu wydatków za pogrzeb od rodziców dziecka lub gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy palacz pieców CO może planować urlop wypoczynkowy w sezonie grzewczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podmioty lecznicze mogą skorzystać z tarczy finansowej w związku ze zmniejszeniem dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje prawo do tzw. "trzynastki", jeśli został odwołany ze swojej funkcji z końcem maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przychody ze spółki jawnej mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy częściowym umorzeniu egzekucji w sprawie alimentacyjnej wydawane jest postanowienie o kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy raty zadłużenia dłużnika alimentacyjnego powinny być wpłacane do komornika, który prowadzi egzekucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy są przepisy, które mówią o jakości wody w stawie w zakresie c E.coli, BZT5 , ChZT, tlenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy spółka z o.o. która otrzymała dofinansowanie z PFR będzie mogła wypłacić dywidendę za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne