Questions and answers

Jak należy prawidłowo obliczyć frekwencję za październik 2020 w niepublicznych szkołach dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile dni urlopu będzie przysługiwało nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie działania i który organ winien podjąć w sytuacji użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy instruktorów praktycznej nauki zawodu posiada wymagane kwalifikacje dokształcenia w zawodzie ślusarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina jest obowiązana do opodatkowania VAT dokonywanej dostawy drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować dostawę w Polsce towaru od chińskiego dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w nowym JPK fakt wystawienia paragonu przez biuro podróży i faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy sprzedaż nieruchomości rolnej zakupionej przez osobę prowadzącą działalność będzie podlegała VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczycielce można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy przekroczenie limitu w usługach szkoleniowych nie spowoduje konieczności rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy któryś przepis wskazuje, że pracownik nie może wchodzić na maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy faktura wystawiana przez instytucję kultury za promocję i reklamę powinna być oznaczana GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od faktury za usługi prawne i opłaty za rejestrację w związku z zakupem udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zaprezentować w JPK_V7 naliczenie VAT należnego przy otrzymaniu zaliczki rozliczając się w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki numer z dokumentu SAD/ZC299 wpisać do rejestru zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka komandytowa może ująć w kosztach wydatki na wykonanie testu na obecność SARS-COV-2 wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy placówka doskonalenia nauczycieli może organizować szkolenia stacjonarne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy możliwe jest ubezpieczenie wnioskodawczyni w ramach otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak opodatkować usługę malowania modeli do gier planszowych wykonywaną na rzecz klientów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto uiszcza opłatę za warunki zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy refaktura za energię elektryczną będzie miała dodatkowe oznaczenie w nowym pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można spisać zobowiązanie, która jest przedawnione, ale komornik sądowy ustalił na nim zajęcie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak kwalifikować wypadek pracownika podczas dodatkowego dnia wolnego udzielonego przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana korekta kosztów z tytułu składki wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć odpłatność za usługi opiekuńcze zgodnie z nową uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma umowa sprzedaży samochodu między małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak traktować dostawę ubrań roboczych do niemieckiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co trzeba zrobić żeby zrezygnować z posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak postąpić jeżeli spółka w VAT-UE nie wykazała dostawy do jednego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy do wniosku dot. odzysku palet musi być dołączony operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem komendanta PSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie pracownika, który otrzymuje premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co wliczać do wynagrodzenia w przypadku pracowników delegowanych do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakupy muszą być obowiązkowo dokumentowane w księgach handlowych według dat wystawionych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy, powołując się na przepisy dotyczące COVID-19, można nakazać konstruktorom prace na dwie zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakiej pozycji rachunku należy ująć odsetki, które zwiększały wartość środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy stacja przeładunkowa powinna złożyć sprawozdanie o zebranych odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy przeznaczenie kampera na mobilne biuro wpływa na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zwolnionemu pracownikowi, który ma status emeryta, przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy w leasingu zwrotnym po wykupie można na nowo ustalić limit odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustalenie ustne z pracodawcą, co do rozkładu czasu pracy, powinny być potwierdzone na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu z powodu COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy sprzedaż w systemie wysyłkowym dla osób fizycznych nie wymaga ewidencji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zmienić wydane zezwolenie, jeżeli drzewa zostały wycięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy na potrzeby informacji ORD-U należy uznać opisane podmioty jako powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować operację umorzenia wierzytelności po stronie sprzedawcy i nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przy umorzeniu wierzytelności należy wystawić korektę faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dziecku można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

W którym momencie wykazać skorygowane wynagrodzenia pracownicze w deklaracjach ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy uznać transakcję za powiązaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób spółka ma dokonać refaktury zakupu paliwa dokonanego zagranicą na rzecz kontrahenta polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy fakturę uproszczoną można wystawić z odroczonym terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zmiana miejsca budowy ogniw fotowoltaicznych i rezygnacja z budowy wiaty wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak należy do statutu stowarzyszenia wpisać możliwość prowadzenia klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT ma podział majątku wspólnego po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna się zmienić liczba godzin kształcenia z przedmiotu w cyklu dwuletnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy należy dokonać przeliczenia zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jeśli rekultywacja nie zostanie zakończona, to można naliczać opłaty aż do skutku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia PPK w niepublicznej szkole zatrudniającej powyżej 20 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy skonta przy WNT należy w nowym JPK VAT wykazywać jako dokument WEW?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić stanowisko pracy asystentowi rodziny zatrudnionemu w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy stosowanie do coli, herbaty i kawy stawki VAT w wysokości 23% i 8% do dostawy posiłków jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być podstawa wynagrodzenia za czas choroby, jeśli nastąpiła zmiana zasad wynagradzania w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne