Questions and answers

W jaki sposób należy złożyć sprawozdanie do poszczególnych marszałków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

Czy urlop zaległy przy pierwszym zatrudnieniu można zaokrąglać?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy prace w wykopie są wymienione wśród prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W którym momencie spółka powinna zaksięgować korektę kosztów, jeśli sytuacja miała miejsce na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie sprzedawcy w ramach umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowego orzeczenia w związku ze specustawą COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje wicedyrektorowi pełniącemu obowiązki dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy cofnięcie odpisu aktualizującego należy zaliczyć jako przychód bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakład musi na worku big-bag, w którym magazynowane są odpady 15 01 10* umieszczać etykietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy nadwyżki i niedobory należy jakoś uwzględnić w ewidencji BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

W jaki sposób organ powinien dokonać zwrotu podania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak ustalić odpoczynek tygodniowy dla pracownika ochrony, który ma wydłużony czas pracy do 24 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić odpłatność zobowiązanych dzieci oraz wnuków za pobyt dziadka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Co decyduje o tym czy pracodawca staje się płatnikiem zasiłków chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przy likwidacji działalności gospodarczej należy zapłacić VAT od nieruchomości która jest w środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi programistyczne może od 2021 r. opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy paragony fiskalne za zakup paliwa w Niemczech należy procedować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak opodatkować i udokumentować sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie składki należy odprowadzać ze zlecenia, jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony na pełen etatu u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługa odstąpienia od umowy handlowej podlega oznaczeniu GTU w JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rezygnacja z jednego etapu kwalifikuje inwestycję do zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy do powierzchni użytkowej lokalu wlicza się również powierzchnię ścian działowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

W jakiej wysokości i od kiedy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić tryb rozwiązania stosunku pracy w trakcie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia do komornika pracownika, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy jest możliwe usunięcie adresu zameldowania pracownika w PUE ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie faktury sprzedażowe powinny być oznaczone w JPK kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak spółka deweloperska powinna udokumentować sprzedaż lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma kompetencje do dokonania oceny spełnienia warunków wskaźnika EP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy kwota zasiłku stałego pozostaje bez zmian, czy należy na nowo ustalić wysokość przyznanego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od którego dnia należy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia według ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak ma prowadzić ewidencję w BDO podmiot, który sprowadza samochody i sprzedaje je w Polsce na fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie opłaty za dzierżawę sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy wydając świadectwo pracy, należy dołączyć informację o 10-letnim okresie przechowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy brat nieprzytomnego pacjenta ma, bez upoważnienia, dostęp do informacji o stanie jego zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Kto może odebrać ze szpitala noworodka urodzonego przez nieletnią matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży audiobooków i e-booków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odstąpić od ponownej analizy ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jednorazowy dodatek specjalny należy uwzględnić przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy umorzyć w drodze decyzji postępowanie jako bezprzedmiotowe z powodu śmierci osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu umowy zlecenia za rok 2019 można uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym momencie ujmować w kosztach nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zastępca burmistrza i skarbnik gminy podlegają pod przepisy tzw. ustawy kominowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą używanie przez wspólników samochodów osobowych należących do spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne