Questions and answers

Czy w związku z wprowadzeniem tzw. SLIM VAT zmienia się moment ujęcia faktur zakupowych korygujących in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakim okresie zatrudniony powinien złożyć deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK, aby była ona skuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy wójt powinien nałożyć obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy materiały do pakowania prezentów można rozliczyć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z zysku SPZOZ można sfinansować budowę przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy przyjmując odpady bez "ex" może je przekazywać potem z "ex"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jakim wymiarze pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy za okres 1.01.2021 - 28.02.2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakim terminie pracownik powinien złożyć wniosek o rezygnację z PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wydatki związane z przygotowaniem produkcji należy rozliczać w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy termin 65 dni organ zaczyna liczyć od dnia złożenia wniosku, czy od dnia uzupełnienia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w TPR-P należy wykazać PESEL czy NIP osoby, która poręczyła spółce kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za utrzymywanie odcinków rzek/cieków przebiegających na terenach np. Parku Narodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy można zwiększyć etat pracownikowi na podstawie porozumienia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie konsekwencje niezgłoszenia spadku wystąpią w stosunku do podatniczki z najbliższej rodziny spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy przekazanie budynku na cele prywatne może skorzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy na obdarowanym ciążą zobowiązania podatkowe na gruncie VAT z tytułu rzeczy nabytych w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ponowne zatrudnienie pracownika wymaga złożenia kolejnej deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymanego odszkodowania za utracone korzyści?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy odbiór czasu wolnego za wypracowane wcześniej nadgodziny dobowe zapewnia odpoczynek dobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co ma zrobić organ, jeżeli drzewo zostało już usunięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej formie odmówić wyłączenia organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jaki sposób pozbyć się starych mebli z urzędów gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy reklama aparatów słuchowych w szpitalu jest zgodna z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy można zastosować stawkę 0% VAT dla importu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto sprawuje nadzór nad żłobkiem i przedszkolem artystycznym prowadzonym przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej można przedłużyć powierzenie funkcji dyrektora szkoły na kolejny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nowe PZP nakłada obowiązek posiadania regulaminu regulującego udzielanie zamówień nie objętych ustawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP GOPS oraz szkoły utworzone przez gminę należy uznać za odrębnych zamawiających?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kiedy naliczyć wnuczce odpłatność za pobyt dziadka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy Wydział Komunikacji powinien udostępnić na wniosek żony dokumentację związaną z rejestracją pojazdów męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma może przyjmować odpady na KPOK, a następnie przekazywać je na KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy umorzona wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na likwidację przepustu zlokalizowanego pod nasypem kolejowym wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy umowę najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego niewyodrębnionego możne zawrzeć organ wykonawczy gminy w trybie bezprzetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w przepisach są określone przedziały kar pieniężnych, które mogą być nałożone na przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Jak powinni rozliczać się wspólnicy spółki komandytowej, która od 1.05.2021 r. stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w planie postępowań na 2021 r. należy ujmować zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne