Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może zawrzeć z etatowym pracownikiem umowe zlecenia na wykonywanie dodatkowych czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy można wypłacić dwie odprawy: z tytułu likwidacji szkoły i z tytułu przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki przy zapłatach kartami płatniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć płatność końcową dotacji, która wpłynęła w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo powinniśmy sporządzić listę płac jeżeli wcześniej przez pomyłkę zaprzestaliśmy potrącać składki emerytalno-rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy wynagrodzić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy w świetlicach wiejskich nieposiadających alarmu inwentaryzację majątku należy przeprowadzać co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy karnet sam w sobie zakupiony w celu sprzedaży usług jest towarem handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób w spółce Skarbu Państwa odbywa się nabór na stanowisko Głównego Księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Co Spółka powinna zrobić w związku z oszustwami finansowymi członka zarządu jeśli nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy młodszy menedżer, który w strukturze podlega dyrektorowi, może być członkiem rady pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Na jakich kontach powinnam księgować zakup aut, faktury za części oraz sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy gmina może zawrzeć umowę dzierżawy z podległą jej jednostką budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na podatniku VAT-UE, który kupił w Niemczech na podstawie umowy samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru u czeskiego kontrahenta, który posiada w Polsce przedstawicielstwo handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy na mocy art. 53 § 3 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy usługi księgowe należy w 2011 r. opodatkować stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Co będzie kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy powstaną bilansowe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy w czasie pobytu na urlopie macierzyńskim przysługuje pracownikowi urlop z tytułu śmierci rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaki jest sposób wprowadzenia w szkole podstawowej kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest procedura związana z wycinką drzew w lesie prywatnym położonym na terenach Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Na jakich zasadach nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi, który odbył szkolenie w weekend przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Co powinien zawierać plan kontroli zarządczej w publicznym gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kontrola zarządcza dotyczy szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie rozliczenia naprawy samochodu po wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu i jak księgować rozliczenie kosztów nieruchomości wspólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania dochody związku pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy koszty rozmów telefonicznych do wysokości ustalonego limitu mogą być uznane jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym przysługuje odprawa w związku z likwidacją szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w PIT-11 wpisuje się kwoty ujemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób poinformować pracownika o zmianie stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy przesłać do GUS sprawozdanie ze zdarzenia, które nie zostało uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop uwzględniam wysokość wypłaconego honorarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie okoliczności uzasadniają zmianę przeznaczenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak pracownicy winni dokumentować swoje wydatki związane z realizacją świadczeń finansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość odprawy emerytalnej pracownikowi wynagradzanemu stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wykazać w PIT-11 dopłacone składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić 56-letnia pracownica, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak opodatkować dochody polskiego rezydenta, który nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów, a uzyskał je w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak kształtuje się obowiązek podatkowy w VAT jeśli przy imporcie usług zostanie zapłacona zaliczka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy agencja artystyczna może korzystać ze zwolnienia dla indywidualnych twórców i artystów wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 r. na lekcje nauki tańca dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien wprowadzić kontrolę zarządczą w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie skutki w VAT po stronie polskiego podatnika rodzi wystawienie faktury zakupowej w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak powinien być amortyzowany samochód z kratką typu VAN?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jaki jest moment uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy polisę wypisaną na jednego ze wspólników można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi polegające na robotach budowlanych podlega opodatkowaniu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy składając PIT-28 z tytułu umowy najmu można odliczyć ulgę z lat wcześniejszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w 2011 r. należy wystawiać faktury wewnętrzne za zakup wody i herbaty dla pracowników i gości spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy usługach montażu piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne