Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju 2013 r. nauczyciel otrzymał wypowiedzenie w związku z brakiem godzin. Dyrektor wcześniej ustalił kryteria do zwolnienia. Nie przedstawił ich wprost nauczycielowi. Należy dodać, że była to osoba mocno skonfliktowana z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Faktycznie doskonale zdawał sobie sprawę, że jeżeli dojdzie do redukcji etatów to będzie zapewne typowany jako pierwszy. Nauczyciel oddał sprawę do Sądu Pracy. W wyroku z 2016 r. Sąd uznał niezasadne przywrócenie nauczyciela do pracy ze względu na wiele zastrzeżeń co do pracy zwolnionego. Wyrok Sądu wskazuje, że dyrektor powinien poinformować o przyczynach (kryteriach) wypowiedzenia powołując się na wyrok SN II PK 60/12, I PK 244/13 i II PK 60/15. Sąd wykazał naruszenie art. 30 par. 4 k.p. i art. 38 par. 1 k.p. zasądzając odszkodowanie. Z wcześniejszych praktyk wynikało, że nie ma obowiązku informowania pracownika i związków zawodowych o kryteriach wyboru do zwolnienia. Szkolenia informowały, że kryteria są dla dyrektora.

Jaką przyjąć formę obrony w apelacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?