Pytania i odpowiedzi

Z jaką stawką VAT wystawić w 2011 r. refakturę za media dostarczone w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturowaniu opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu posiłków profilaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania w PCC w przypadku sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób spółdzielnia powinna wprowadzić podwyższone opłaty z tytułu dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wartość zniszczonego towaru można spisać w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zwrócone przez bank prowizje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy umorzone odsetki stanowią przychód podatkowy dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy potraktować sprzedaż towaru kontrahentowi z Niemiec, który nie otrzymał jeszcze unijnego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczać leasing operacyjny i różnice kursowe w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dyrektywa maszynowa nr 2006/42/WE określa ściśle wymiary piktogramów na maszynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie różnych stawek podatku dla różnych miejscowości w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy emerytowany nauczyciel może być typowany do Medalu Komisji Edukacji Narodowej lub innego odznaczenia państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy jednostka może przelać kwotę zaliczki bezpośrednio na konto pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy następuje zaciągnięcie zobowiązania w przypadku sum wynikających z list płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja wynagrodzenia wspólników w księgach sp. komandytowej, a jak prezentacja wyniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jeśli dług wobec operatora przedawnił się, jakie działania należy wykonać, aby zakończyć sprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy spółka cywilna która prowadzi księgi handlowe może sporządzając raport kasowy ująć w nim faktury opłacone gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy prace konserwacyjne wykonywane wewnątrz maszyny są pracami szczególnie niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować urządzenie do montażu opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację na budowę portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeorganizować plan kont aby umożliwiło to rozliczenie dotacji na budowę portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie poniesiony na przełomie roku wydatek na ogłoszenie prasowe o planowanej rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Na jakich zasadach można odwołać rzecznika konsumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy za czynności sołtysa pokrywające się z działalnością radnego powinny przysługiwać dwie diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

W którym roku spółka powinna ująć koszt usługi doradztwa europejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT jest w 2011 r. opodatkowana usługa nauki tańca świadczona dla przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy emeryt prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową powinien rozliczyć dodatkowy przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować prezenty przekazane kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Czy prezes zarządu spółdzielni może być umocowany do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy organ nadzorujący może umieścić stanowisko kierownika gospodarczego w tabeli stanowisk urzędniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy przychód w ujęciu bilansowym powinien zostać wykazany w CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalany jest dochód komplementariusza z tytułu posiadanych akcji spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować wymieszane osady z uzdatniania wody z ziemią i humusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Kiedy faktura zakupowa wystawiona w styczniu 2010 r., stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR powinien zostać zaewidencjonowany zakup domeny internetowej do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów utrzymania terenów wokół budynków, stanowi dla spółdzielni przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy wysłanie pracownika na kurs, szkolenie oraz studia można traktować jako polecenie wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak się ma zachować pracodawca w stosunku do ucznia, który nie jest ubezpieczony, a ulegnie wypadkowi w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek umieszczania numerów inwentarzowych na środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy liczyć limit 30.000 euro dotyczący sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak bilansowo ująć sprzedaż mediów (poprzez refaktury)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wartość prac wdrożeniowych powiększa wartość licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne