Czy starosta może sprostować w trybie art. 113 k.p.a. błąd pisarski i rachunkowy w decyzji wydanej przez prezydium powiatowej... - OpenLEX

Czy starosta może sprostować w trybie art. 113 k.p.a. błąd pisarski i rachunkowy w decyzji wydanej przez prezydium powiatowej rady narodowej z 1964 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może sprostować w trybie art. 113 k.p.a. błąd pisarski i rachunkowy w decyzji wydanej przez prezydium powiatowej rady narodowej z 1964 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wielkości obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1 u.z.w.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX