Czy osiągnięcie przez stronę wieku emerytalnego skutkuje utratą prawa do specjalnego zasiłku dla opiekuna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta pobiera zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem. Pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu w ZUS, nie ma prawa do własnego świadczenia, nie ma więc zbiegu uprawnień. Obecnie osiąga wiek emerytalny, nie zamierza składać wniosku o emeryturę, renta po mężu jest korzystniejsza ze względu na małą ilość okresów składkowych.

Czy nadal można uznać, że nie podejmuje pracy ze względu na konieczność opieki nad synem i wypłacać zasiłek dla opiekuna?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access