Kto jest płatnikiem składek jeśli pracownicy jednoosobowej firmy wykonują prace budowlane pod nadzorem firmy zatrudniającej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednoosobowa firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. W ramach umowy o świadczenie usług z inną firmą pracownicy wykonują prace budowlane pod nadzorem firmy zatrudniającej. Po zakończeniu prac wystawiana jest faktura, która uwzględnia koszt wynagrodzeń pracowników.

Kto zobowiązany jest zgłosić pracowników, wypłacić wynagrodzenia i odprowadzić składki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access