Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi). Wysyłamy towaru do naszych odbiorców za pośrednictwem firm transportowych. Następnie spedytorzy wystawiają nam faktury kosztowe za usługi transportowe. Czasem faktur wyrażone są w złotych, a czasem w USD. Również otrzymujemy faktury za transport, a wówczas koszt jest wliczany do ceny nabycia towaru (koszt transportu przy imporcie towarów).

Czy otrzymując fakturę w walucie obcej za transport z krajów trzecich do Polski (nie ma VAT- stawka 0%), do przeliczenia na polskie złote należy zastosować kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawiania faktury, czy wykonania usługi (data wykonania usługi wskazana na fakturze jest inna niż data wystawienia faktury)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?