Questions and answers

Czy zakup telefonu komórkowego i opłata abonamentowa dla pracownika, stanowią jego przychód, który należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma może wycenić w remanencie przestarzały towar po cenie niższej niż cena zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za najem powierzchni biurowej w styczniu 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy sprzedaż budynku spowoduje utratę prawa do ulgi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jako opodatkować wynagrodzenie otrzymane przez osobę fizyczną z tytułu sprzedaży domeny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji koparek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług montażu lampek świątecznych na budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przekazana darowizna na utrzymanie drogi publicznej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej muszą podpisywać listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży serwatki i sera z okroin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy do PKPiR wpisać zagubioną fakturę kosztową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć od swojego podatku dochodowego za 2011 r. kwotę ulgi uczniowskiej z poprzednich lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uczelnia może, za zgodą nauczyciela, wypłacić odprawę emerytalną w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychód ze sprzedaży budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa rozliczania w szkole opłaty za przelew dokonany na poczcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy darowizna przekazana na rzecz partii politycznej, na finansowanie kampanii wyborczej, podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wyrównania w sytuacji nieuwzględnienia przy wypłacie podwyżki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować koszty zakupu karmy dla żabek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy stratę spółki powinien wykazać w zeznaniu rocznym, tylko jeden wspólnik będący jej komplementariuszem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy za 2010 r. na zmarłego powinien być wystawiony przez płatnika PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przychody z uprawy kiełków stanowią przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak właściwie określić wartość początkową znaku towarowego wniesionego aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana ze środków europejskich zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Po jakim kursie należy rozliczyć dla potrzeb VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić pracownikowi notę obciążeniową na używanie samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką opodatkować wykazane jako odrębna pozycja na fakturze koszty transportu eksportowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych dotacją, stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie ująć w rachunku zysków i strat za 2010 r. paragraf 4780?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy załączniki do dokumentacji hydrogeologicznej muszą być podpisane przez osobę z uprawnieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaliczyć przychód z tytułu przypisu za odczyt liczników w sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jaki symbol PKWiU i jaką stawkę VAT zastosować do wywozu odpadów przemysłowych

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować darowiznę butów dla komendy powiatowej PSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy osoba bezrobotna ma prawo do dodatku aktywizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych prowadzi się dla każdego stanowiska pracy oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można przekazać PIT-11 drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kompresor generujący sprężone powietrze i energię cieplną może być ustawiony w hali produkcyjnej/ magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT z tytułu składki na ubezpieczenie w całości, czy tylko 60% kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w jednostce budżetowej na koniec roku mogą pozostać nierozliczone zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

W którym momencie stanowi koszt uzyskania przychodu podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zastosować zwolnienia w podatku od nieruchomości w stosunku do hangarów położonych na gruntach "Bi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką wartość samochodu należy przyjąć do amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć mały sztuczny zbiornik wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak należy dokonać podziału nadwyżki bilansowej w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie powstanie koszt podatkowy przy rozliczeniu podróży służbowej zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę za usługi pośrednictwa dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy materiały w drodze są wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organ prowadzący będzie mógł prowadzić dofinansowanie obiadów po wprowadzeniu cateringu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie powinno być poprzeczne nachylenie drogi pożarowej w obrębie wewnętrznej działki inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać skrócenia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zamortyzować samochód będący współwłasnością małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne