Questions and answers

Czy przychody z uprawy kiełków stanowią przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak właściwie określić wartość początkową znaku towarowego wniesionego aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana ze środków europejskich zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Po jakim kursie należy rozliczyć dla potrzeb VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić pracownikowi notę obciążeniową na używanie samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką opodatkować wykazane jako odrębna pozycja na fakturze koszty transportu eksportowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych dotacją, stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie ująć w rachunku zysków i strat za 2010 r. paragraf 4780?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy załączniki do dokumentacji hydrogeologicznej muszą być podpisane przez osobę z uprawnieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaliczyć przychód z tytułu przypisu za odczyt liczników w sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jaki symbol PKWiU i jaką stawkę VAT zastosować do wywozu odpadów przemysłowych

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować darowiznę butów dla komendy powiatowej PSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy osoba bezrobotna ma prawo do dodatku aktywizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych prowadzi się dla każdego stanowiska pracy oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można przekazać PIT-11 drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kompresor generujący sprężone powietrze i energię cieplną może być ustawiony w hali produkcyjnej/ magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT z tytułu składki na ubezpieczenie w całości, czy tylko 60% kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w jednostce budżetowej na koniec roku mogą pozostać nierozliczone zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

W którym momencie stanowi koszt uzyskania przychodu podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zastosować zwolnienia w podatku od nieruchomości w stosunku do hangarów położonych na gruntach "Bi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką wartość samochodu należy przyjąć do amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć mały sztuczny zbiornik wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak należy dokonać podziału nadwyżki bilansowej w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie powstanie koszt podatkowy przy rozliczeniu podróży służbowej zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę za usługi pośrednictwa dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy materiały w drodze są wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organ prowadzący będzie mógł prowadzić dofinansowanie obiadów po wprowadzeniu cateringu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie powinno być poprzeczne nachylenie drogi pożarowej w obrębie wewnętrznej działki inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać skrócenia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zamortyzować samochód będący współwłasnością małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży usługi polegającej na budowie sieci infrastrukturalnej dla ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy zwrócić odliczony VAT, jeżeli samochód został skradziony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można kierowcy autobusu szkolnego ustalić wynagrodzenie ryczałtowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak udokumentować operację pokrycia spłaty pożyczki z kaucji i jak prawidłowo ująć to w księgach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy można wystawić fakturę za obsługę prawną, obejmującą dwa miesiące sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pokrycie spłaty części pożyczki będzie kosztem uzyskania przychodu dla agenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy brak zapłaty za faktury stanowi przeszkodę do zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na nabycie składników majątku będących środkami trwałymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości, którą nabyto w 2006 r?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak ustalić koszty podatkowe w przypadku zbycia miejsc garażowych wniesionych aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej świadcząc usługę praktyk studenckich jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kursy należy stosować do transakcji zakupu lub sprzedaży walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie są warunki do odliczenia VAT od nabycia paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wypłata świadczenia urlopowego z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czym różni się praca w systemie równoważnym od pracy w systemie zmianowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wadium można przyjmować jedynie do kasy zakładu i w tym samym dniu z kasy zwrócić?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Gonet Wojciech | Aktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu wygranej w loterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy objęcie ochroną związkową wszystkich członków należących do ZNP jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Kto może mieć dostęp do szkolnego monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak zaksięgować i prawidłowo wykazać w RZiS różnice inwentaryzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Pepol Marek | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość likwidowanych maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup łódki, na której będzie umieszczona reklama firmy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy trakcie roku możemy wprowadzać nowe konta syntetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaki jest moment kwalifikacji wydatków w przypadku kosztu wytworzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne