Pytania i odpowiedzi

Czy odszkodowanie za skradzione mienie, którym obciążono firmę ochroniarską, jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odpłatne zbycie know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim terminie należy zgłosić powrót do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie są terminy ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy lekarz może wystawić na siebie skierowanie do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy nierozliczone salda z lat poprzednich stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać prawidłowego odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wpisać w piśmie do emeryta, w związku z niespłacaniem pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak długo spółka ma obowiązek przechowywania protokołów z odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy możemy żądać od sprzedawcy przyjęcia zwrotu towaru i zapłacić jedynie za to, co faktycznie sprzedaliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż prenumeraty specjalistycznego czasopisma na 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób sądy rozliczają wierzyciela hipotecznego który chce przejąć wierzytelność za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować przychód uczestnika wycieczki, stanowiącej nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z punktu widzenia prawa podatkowego służebność stanowi wartość niematerialną i prawną czy usługę obcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Według jakiego kursu mamy zwrócić pracownikowi równowartość w pln poniesionych wydatków walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wynagrodzenia oraz składki ZUS od wynagrodzeń, w przypadku prowadzenia PKPiR metodą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług budowlanych przy budowie hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Co oznacza zamieszczona na fakturze formuła "ex work"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kwalifikujemy się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy wydatek na posiłek dla pracowników stanowi KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo dokonanie odpisu na ZFŚS w ramach podziału zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w związku z wykupem samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie wykonywania badań prenatalnych jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy można wprowadzić zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć refakturę zakupu surowców i sprzedaż usługi na rzecz kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować wyposażenie placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Ile godzin ponadwymiarowych może pracować pracownik obsługi w jednym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prezes zarządu może zawrzeć ze spółką z o.o. kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nieodebrany przez bezrobotnego zasiłek podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy pracę ładowacza odpadów komunalnych można uznać za pracę w szczególnie niebezpiecznych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Na jakiej podstawie została wyliczona kwota 3089 zł, jako kwota wolna od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Komu należy wypłacić nadpłacone składki emerytalno-rentowe w przypadku śmierci byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są limity kwotowe obligujące do złożenia deklaracji ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może od pracownika domagać się zwrotu wypłaconego mu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakich zasadach urzędnik może otrzymać kolejny stopień służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak wycofać środek trwały z używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W kosztach którego miesiąca należy uwzględnić korektę wynagrodzenia za grudzień dokonaną w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekazanie na cele prywatne gruntu nabytego od rolnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować zaliczkę otrzymaną w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować stok narciarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód podatkowy z tytułu prowizji od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik mógł odliczać VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czyim składnikiem majątku powinno być przebudowywane publiczne rondo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne