Questions and answers

Czy musimy sporządzić jakiś dokument wraz z naliczeniem odsetek od dnia otrzymania decyzji do dnia dzisiejszego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nowo zatrudniony pracownik może domagać się wypłaty dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy paczki świąteczne podlegają oskładowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu torby na narzędzia dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek uregulować wszystkie należności ZUS od byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownica szkoły może odejść na zasiłek przedemerytalny i na jakiej podstawie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy prawo podatkowe reguluje w jakiś sposób dokonywania wyceny na cele podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy prowizja od zwrotów w sprzedaży wysyłkowej stanowi koszt czy przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy urząd gminy ma prawo wezwać osobę, której zwracając należność nadpłacił kwotę wyższą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wychowawcom, pracującym w święta państwowe należy płacić 100% wynagrodzenia za przepracowane godziny w tych dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Czy wydatki na wybudowanie parkingu z podjazdem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup opon do busa można zaliczyć do kosztów eksploatacji samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wykaz wykonanych robót ma być sporządzony przez wykonawcę czy przez podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy wykonawca może złożyć wykaz usług wykonanych oraz referencje wystawione przed zakończeniem wykonywania tych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zakupiony ekran do wyświetlania prezentacji o wartości 2000 zł można uznać jako wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy zakup przez polską spółkę usług rozpoznania rynku od spółki angielskiej podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy znajomość przepisów przeciwpożarowych nabyta w ramach szkolenia okresowego jest wystarczająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy z tytułu dokonywanej jednorazowo sprzedaży połowy bliźniaka jego właściciel stanie się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować przychód powstały z tytułu świadczenia w Turcji usługi remontu statku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Jaką część straty może odliczyć przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ewidencjonować otrzymywane zaliczki na poczet mieszkań od potencjalnych nabywców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakim potrąceniom podlega dodatek dla mianowanego urzędnika służby cywilnej, wypłacany z rezerwy celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć przychód pracownika, który otrzymał od pracodawcy bilet sieciowy na przejazdy pociągiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować dotację będącą wsparciem procesu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody ze sprzedaży akcji zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości składającej się z gruntu, utwardzonego placu oraz innych budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak poprawnie wypełnić dokument ZUS ZSWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak powinno być rozliczone zapłacone wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy zbycia praw i obowiązków wynikających z umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić proporcję odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za prace dla lekarza okulisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną z tytułu WNT, jeśli dostawca wskazał na niej wszystkie swoje numery NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną z tytułu opłaty licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup zagranicznych czasopism od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wskaźnik proporcji do częściowego odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wystawić prawidłowo refakturę z tytułu mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować poniesione straty w skutek zalania magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować różnice wynikające z wyceny faktury i dokumentu PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kto w obecnym stanie prawnym jest organem I instancji do wydania pozwolenia na budowę zjazdu z drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach możemy mówić o sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nakładów poniesionych na modernizację garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zapłacić podatek od sprzedaży domów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy "13" powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy interfejsy CAN lub sterowniki ECU są sprzętem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy istnieje leasing operacyjny bez opcji wykupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy korekta rozliczeń z ZUS wpływa na prawidłowość rozliczenia podatku w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mam obowiązek przechowywania raportów fiskalnych dobowych i miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można córce zmarłej pracownicy wypłacić odprawę pośmiertną, mimo że nie nabywała prawa do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy można sfinansować i zaliczyć w wykorzystanie ZFŚS wydatek na doradztwo w zakresie działalności socjalnej pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na koncie środki pieniężne w drodze mogą powstać różnice kursowe przy transakcjach związanych z walutami obcymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy należy przeprowadzić konkurs na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy należy ująć w informacji ZUS IWA pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy należy wydać nowe decyzje dla wszystkich rodziców biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nowozatrudnieni pracownicy mają prawo do bonów świątecznych sfinansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłacenie koncertu, który odbył się na spotkaniu z kontrahentami, może być uznane za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić na rzecz firmy belgijskiej refakturę dotyczącą zwrotu kosztów zorganizowanej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne