Questions and answers

Kto nalicza i wypłaca świadczenia socjalne emerytowanym pracownikom niepedagogicznym zlikwidowanej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto powinien powołać komisję likwidacyjną dla jednostki obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Od kiedy należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pod jakim kodem zaklasyfikować odpady złomu z maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jaki sposób wystawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia osoby z zarządu na poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej powinno się ująć wydatki na modernizację monitoringu miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co zrobić gdy podczas opłacania faktury drogą elektroniczną został w tytule przelewu podany błędny numer faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dla każdego przedsięwzięcia wymagana jest osobno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy dofinansowanie 500+ dla nauczycieli należy się z nauczycielem, który większość etatu ma w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy do powierzenia materiału należy wystawiać fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktury dokumentujące sprzedaż wyrobów zakładu kamieniarskiego powinny być oznaczone kodem GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy każda ze szkół prowadzona przez stowarzyszenie powinna prowadzić odrębne księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy można poprawić datę zaprzestania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT od sprzedaży nieruchomości nabytej od gminy miejskiej przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy wliczyć córce dochód z gospodarstwa rolnego, które odziedziczyła ustalając odpłatność za DPS ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy nauczycielce przedszkola zatrudnionej od 1 września przysługuje urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom wychowania fizycznego należy się ekwiwalent za odzież roboczą za czas nauki zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy obciążenia rolników należy dokonać za pomocą faktury czy noty obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oczyszczalnia staje się władającym powierzchnią ziemi i powinna posiadać decyzję na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy osoba która sprzedaje doładowania do telefonów musi oznaczać jakiś kod GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatek cukrowy należy opłacić od wartości towarów wykazanych w inwentaryzacji na 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy po śmierci dyrektora placówki niepublicznej jego żona może przejąć prowadzenie placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownik działu kadr może podpisywać dokumenty "za zgodność"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy za pomocą zdjęć lub nagrań video?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy prawidłowym jest ustalenie dochodu z udziału w wysokości 1/2 gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji w drodze sprzeciwu do zgłoszenia budowy, należy zastosować art. 79a k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy rozbiórka budynku gospodarczego do 35 m2 wymaga zgłoszenia rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne