Questions and answers

W jaki sposób prowadzić postępowanie, jeśli nowym właścicielem nieruchomości jest dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Za jaki okres pracodawca powinien wyrównać wysokość dodatku za staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Za jako okres należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można odliczyć fakturę wystawionej przez dzierżawcę lokalu za wykonaną wentylację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nowo zatrudnionemu pracownikowi szkoły należy przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy powinna być zrobiona korekta pierwszej faktury i wystawiona nowa w momencie wysłania braków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy prawidłowym będzie wpisanie w pierwszej umowie na okres próbny imię i nazwisko oraz datę urodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy spółdzielni przysługuje odliczenie VAT naliczonego od zakupionych w celu promocji spółdzielni kalendarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji nie będzie obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować zakup nawierzchni na placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje osobie niebędącej nauczycielem, zatrudnionej za zgodą kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie innowacje powinien opracować i wdrożyć nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje należy posiadać aby móc prowadzić zajęcia języka angielskiego w przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki numer PKD należy posiadać, aby móc sprzedać używaną lokomotywę w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego obowiązywał w roku szkolnym 2009/2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo naliczyć koszty należne gminie za obsługę wniosku o KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy ulegają przedawnieniu prawa do wynagrodzenia po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy zakończy się staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Na jakich zasadach będą zatrudnieni obywatele Wielkiej Brytanii od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jakim okresie powinna być ujęta korekta zwiększająca dotycząca zmiany ceny na podstawie aneksu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Co ma zrobić starosta, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie wykonała nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można przyznać prawo do świadczenia "Za Życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy podjąć postępowanie w sprawie usunięcia drzewa przez Pana X jako usunięcie bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy oświadczenia pacjenta dotyczące dokumentacji medycznej mogą znaleźć się na jednym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy pracodawca może sam określić zasady składania podpisów pod protokołami posiedzeń komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy szpitale będą opłacać większe składki na ubezpieczenie wypadkowe w związku ze zgłaszaniem chorób zawodowych COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy takie zamierzenie można traktować jak urządzenie wodne - obiekt służący do ujmowania wód powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zoz może skutecznie żądać od wykonawcy badań laboratoryjnych wykazania zawartej z nim umowy na portalu SZOI NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką dokumentację medyczną po 1.01.2021 r. będzie musiało prowadzić hospicjum domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać położna z Białorusi wnioskująca o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kto odpowiada za zebranie dokumentacji potwierdzającej, że dofinansowanie z ZFŚS podlega zwolnieniu z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Która z firm jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku rozpakowywania materiałów do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy bony towarowe dla emerytów sfinansowane z ZFŚS w 2020 r. podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dofinansowaniu 500+ dla nauczycieli podlega zakup tuszu do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dokumentację medyczną zmarłego pacjenta, będącego żołnierzem, można udostępnić jednostce wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy dwóch nauczycieli może uczyć tego samego przedmiotu w jednej klasie bez podziału na grupy,?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma może wystawić fakturę za cały okres dzierżawy po zakończeniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy franczyzę w przypadku spółek z o.o., sprzedających napoje alkoholowe, w pliku JPK trzeba oznaczyć kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy i jak wykazać w nowym pliku JPK VAT zakup towaru z Niemiec oraz następnie jego sprzedaż do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy imienna faktura złożona do funduszu zdrowotnego może mieć nieczytelne pozycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy i na jakiej podstawie istnieje możliwość realizacji recept transgranicznych na substancje psychotropowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna do realizacji zadań w czasie pobytu ucznia na turnusie rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne