Questions and answers

Czy w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego firma powinna złożyć dwie deklaracje ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zakup butów za pośrednictwem portalu Stock X wlicza się do limitu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakup dwóch klimatyzatorów do jednego przedszkola, ze środków dotacji, jest dopuszczalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy zakupując alkohol w celu świadczonej usługi najmu apartamentu można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zasada bezstronności i obiektywizmu obowiązuje też w zamówieniach poniżej 30.000 euro obligatoryjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy z jednorazowego dofinansowania 500+ dla nauczycieli można opłacić abonament za usługę dostępu do internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zmieszanymi odpadami budowlanymi należy gospodarować zgodnie z zapisami § 12 r.s.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy zyski z obligacji należy kwalifikować do zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy należy zakwalifikować oprawy oświetleniowe z zamontowanymi na stałe modułami LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak długo odpis aktualizacyjny może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych ciążą na placówce medycznej przy zatrudnieniu lekarza pediatry z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie powinny być odległości wiaty od granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejęcie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak i gdzie należy dostarczyć decyzję o wykreśleniu szkoły z rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy postępować po wezwaniu służb ratunkowych do zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować wypłatę dywidendy w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić w przypadku wskazania błędnych danych odbiorcy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak powinna rozliczać się Polka, która prowadzi działalność w Polsce oraz w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak pracodawca powinien rozliczyć i ująć w księgach fakturę za wynajem mieszkania pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać składkę PPK, gdy z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę i podpisano umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć likwidację środka trwałego w spółdzielnie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej za zgodą kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak traktować nieobecność pracownika z powodu zatrzymania przez policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak ująć na gruncie VAT dwie pierwsze raty leasingu gratis?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy nauczyciel przeniesiony do oddziału przedszkolnego, nabywa prawo do kolejnego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Komu przysługuje dofinansowanie do studiów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może prowadzić schronisko dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za niezasłanianie ust i nosa w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto powinien wypłacić nauczycielowi jednorazowe dofinansowanie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto w spółdzielni mieszkaniowej może podpisać formularz ZAW-NR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może dochodzić od nauczyciela zwrotu dofinansowania doskonalenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie organ prowadzący przekazuje dyrektorowi szkoły środki na jednorazowe dofinansowanie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakim druku wystawić duplikat świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z roku 1987?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od jakiej daty określa się dopuszczalny czas magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Od kiedy przysługuje nauczycielowi prawo do wyższego dodatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich sytuacjach spółka jawna będzie podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej procedurze przebiega zmiana przeznaczenia działki rolnej w przypadku, gdy obowiązuje dla niej MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć przedłużenie na rok gwarancji na samochód służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących kupowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób OPS może przyjąć darowiznę pieniężną od fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób osoba prowadząca przedszkole może „skonsolidować działalność” pod jeden NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć nagrodę jubileuszową pracownicy pozostającej w gotowości do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie opłaty bankowe generują przychody podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa przyłączy na zgłoszenie wymaga przedstawienia projektu na mapie do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy comiesięczne przelewy czynione przez córkę na rzecz spłaty kredytu matki są darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy decyzją ZRID można objąć budowę drogi gminnej i urządzonego parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dla szafki przyłączeniowej gaz ziemny obowiązują strefy zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dochody z brytyjskiej spółki z o.o. należy wykazywać w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne