Czy nauczyciel, który skorzystał z 500 zł wsparcia na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej może ubiegać się o bon na zakup laptopa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel skorzystał z 500 zł wsparcia na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej w czasie pandemii. Czy obecnie nauczyciel może ubiegać się o bon na laptop? Czy tylko wtedy jeżeli byłyby to inne sprzęty niż laptop lub laptop przeglądarkowy? Jakie grupy nauczycieli są uprawnione do skorzystania z w/w pomocy, czy wyłączeni są tylko nauczyciele klas I-III, oddziałów przedszkolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX