Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób należy zakwalifikować suszarnię do drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować usługi turystyki opodatkowane marżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy naliczyć podatek od umorzonej pożyczki z ZFŚS udzielonej byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy naliczenie zaległego podatku CIT musi odbyć się poprzez korektę danego roku czy roku obecnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych budynek, który nie został oddany do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy gmina powinna wystawić fakturę wewnętrzną na nieodpłatne przekazanie nagrody szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koordynatorem do spraw bhp na budowie może zostać kierownik budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych środki trwałe oraz wyposażenie zakupione do sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik powinien zapłacić odsetki za luty, jeśli zapłacił większą kwotę podatku za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zmienić decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy faktura za polisę za ubezpieczenie prezesa spółki stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w regulaminie pracy w SP ZOZ można ustalić normę godzin nadliczbowych wyższą niż w Kodeksie Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Którego dnia powstanie obowiązek podatkowy w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zakup gruntu pod przyszłą inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy opłata za zerwanie umowy z operatorem telefonii komórkowej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy odszkodowanie otrzymane przez biuro rachunkowe stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zwrócony za pracownika do ZUS niesłusznie wypłacony zasiłek stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy kierownik środowiskowego domu samopomocy może wydawać decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy doliczyć alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy ponownie przeliczyć dochód rodziny w przypadku podjęcia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy zmiana zakresu obowiązków wymaga wypowiedzenia warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy w spółce wodociągowej powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania przyłącza?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy dochodzi do WNT w przypadku udokumentowania nabycia towarów w Niemczech paragonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy można w umowie na czas określony zawartej na 15 lat zawrzeć klauzulę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy wypadek należy uznać za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy główną księgową w SP ZOZ-ie może zastępować radna gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jakiej wysokości będzie przysługiwała pracownikowi odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy podatnik powinienem opodatkować sprzedaż budynków oraz działki, nabytych w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową sprowadzonego z zagranicy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy urząd skarbowy może zakwestionować wydatki na własne cele mieszkaniowe jeśli podatnik daruje synowi zakupione mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy kara pieniężna dla pracownika ma być wartością brutto, czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy w przypadku płatności zaliczkowych należy rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy powstanie przychód, jeśli faktura została wystawiona kilka dni po dokonaniu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy organizator konkursu może opłacać podatek od nagród za zwycięzców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym implikuje zawarcie z pracownikiem innej firmy umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki okres zatrudnienia należy podać na PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy zgłosić rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, który dokonuje transakcji w walutach obcych ma obowiązek posiadać rachunek walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy utworzyć rezerwę na zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak na koniec okresu sprawozdawczego zrobić korektę kosztów robót instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czym skutkuje złożenie przez podatnika oświadczenia o rezygnacji z czynnego udziału podczas czynności kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma ma obowiązek wykazania częściowego przychodu na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy prowizja bankowa może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż używanego ciągnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest okres ważności Charakterystyki Produktu Leczniczego dopuszczonego do obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy od kwoty wypłaty odszkodowania za brak powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko należy naliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy solwent nafta, lekka zawierająca węglowodory aromatyczne o numerze CAS 64742-95-6, należy do LZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne