Questions and answers

Kiedy można rozliczyć VAT w ramach uproszczonej procedury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy należało z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy transakcja nie podlega opodatkowaniu polskim VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wypłaty świadczenia, obecna czy gmina poprzedniego miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Po jakiej cenie ująć w remanencie mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką datą należy dokonać zmiany kodu ubezpieczenia pracownika w przypadku decyzji o przyznaniu renty pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy do schodów terenowych również znajduje zastosowanie § 69 ust. 3 warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy gazociąg jest linią przesyłową, o której mowa w art. 414 ust. 1 pkt 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy jednorazowe dofinansowanie przysługuje na zakup przez nauczyciela dwóch power banków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możemy zużyte boxy utylizować na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy można finansować środkami budżetowymi gminy wynagrodzenia dla członków gminnych OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie budowy silosu na kiszonkę ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy na podstawie przepisów antykryzysowych można obniżyć wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy na przetwarzanie odpadów poza instalacją należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy nauczycielowi placówki feryjnej należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia warunki uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nowelizacja nowego PZP zlikwidowała zamówienia bagatelne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy OPS na wniosek USC ma obowiązek udostępnienia danych osobowych świadczeniobiorcy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS powinien wezwać wnioskodawczynię o dostarczenie wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ może zmienić pozwolenie na budowę, jeśli zmiana nastąpiła przed 19.09.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy po zmarłej siostrze, która mieszkała samotnie, przysługuje niezrealizowane świadczenie z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca powinien dostosować się do wniosku złożonego przez pracownika o wydawanie paska wynagrodzeń co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przyznanie świadczeń wychowawczych na przełomie roku jest traktowane jako zaciąganie zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych należy wliczać do podstawy składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacony za listopad br. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy spółka może wydłużyć okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sprzedaż usług pozyskiwania klientów dla hoteli należy oznaczać w JPK VAT kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenia chorobowe powinny zostać podwyższone w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego za październik było świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy umowę najmu pomiędzy spółkami powiązanymi może podpisać osoba nie ujawniona w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne