Questions and answers

Czy podczas inwentaryzacji z natury przy użyciu skanerów należy ważyć i mierzyć materiały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podmiot leczniczy będący spółką z o.o. musi stosować przepisy o zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego obowiązane są stosować od 01.01.2021 roku kasy fiskalne online?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pogotowie ratunkowe ma obowiązek przechowywania zwłok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pomoc materialna z ZFŚS wypłacona żonie zmarłego pracownika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych można usunąć z wykazu prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w każdym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy przepisy przewidują obowiązek posiadania i prowadzenia książeczki chorego na cukrzycę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy spółka miała prawo odliczenia VAT jeśli użyła błędnego kodu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej podlega PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej po zakończeniu roku stanowi przeszkodę do wspólnego rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy windykacja zakupionej wierzytelności generuje przychód z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w placówce kształcenia ustawicznego należy wprowadzić regulamin wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w remanencie likwidacyjnym dla celów VAT wykazuje się program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wspólnik może rozliczać starty ze spółki komandytowej za lata, w których nie był jej wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakład pogrzebowy może dokonać pochówku osoby samotnej, która posiada świadczenia z ZUS bez udziału OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za wydzierżawienie gruntów na co najmniej 10 lat wydzierżawiający może pobierać czynsz?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak długo w podmiocie leczniczym należy przechowywać dokumenty zbiorcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie kroki formalne należy podjąć w celu utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego w strukturze szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nierynkowa cena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wniesienie jej wkładem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy się nauczycielowi szkoły podstawowej, który przebywa na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za czas ferii, podczas których przebywa na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć ekwiwalent za niewykorzystane dwa dni urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak policzyć dochód z gospodarstwa rolnego do programu "Czyste Powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić kontrolę na szczelność zbiornika bezodpływowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczać straty wspólnika po przejściu spółki komandytowej na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć dochody ze sprzedaży walut wirtualnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak skutecznie i szybko dokonać wymiany wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak wygląda procedura przeniesienia koncesji z przedsiębiorcy X na przedsiębiorcę Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki na najem biura niezarejestrowanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy można zobowiązać pracowników niepełnosprawnych do odpracowania udzielonego im dodatkowo dnia wolnego do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na km ciąży zapłata podatku u źródła, gdy stroną transakcji jest pośrednik?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Według jakiej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą być opodatkowane usługi agencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób polska firma przekazująca odpady oraz firma łotewska powinny potwierdzić transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić kwotę dotacji, którą gmina będzie wypłacać niepublicznym przedszkolom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wykazać w ostatecznym bilansie likwidacyjnym VAT należny z tytułu nieopłaconych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie pracownika w miesiącu przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach zakup tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może umorzyć należność dotyczącą rekompensaty 40 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy faktury za usługi spawalnicze wykonywane na terenie Niemiec wchodzą w limit 200 000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gmina, aby otrzymać rekompensatę opłaty targowej w 2021 roku musi złożyć wniosek o jej wypłacenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne