Pytania i odpowiedzi

Czy starosta zleca wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można na terenie hali produkcyjnej składować butle ciśnieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie należy przeprowadzić szkolenie okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jaka jest różnica w przypadku tworzenia dokumentacji powypadkowej dla pracowników cywilnych i dla funkcjonariuszy Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakim terminie należy zgłosić wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy istnieje wzór ewidencji substancji niebezpiecznych, jaką zobowiązany jest prowadzić pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać różnice kursowe przy transakcjach z konta dewizowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Spółka

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy rodzina zastępcza w postaci dziadków może skorzystać z pomocy finansowej z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dokonana przez małżonków darowizna na rzecz siostry żony będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ubezpieczyć osobę, która pobiera świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak ośrodek powinien postąpić, jeśli osoba uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki organ wydaje zgodę na wykonanie zabiegów w lasach należących do parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy mierzyć odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Iluosobowa może być grupa wychowawcza młodzieży technikum w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak opisać realizację zajęć sportowych w szkole mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT wywoła sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich czynności powinien dopełnić pracodawca w przypadku zatrudnienia Egipcjanina?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakie wartości powinny być ustawione progi alarmowe czujników wycieku dwutlenku chloru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie działania należy podjąć, aby po śmierci osoby wstrzymać wypłatę zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy czas podróży do klienta jest dla pracownika czasem pracy, za który należy wypłacić wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy do pracowniczego stażu pracy można doliczyć pracę w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy do opłaty pocztowej za udostępnianie dokumentacji medycznej należy naliczać podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Rubacha Monika | Aktualne

Czy zamawiający może ograniczyć dalsze podwykonawstwo w przetargu na świadczenie usług kurierskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić VAT od sprzedaży komisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy stop wooda jest szkodliwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Co powinna zawierać lista kontrolna sprawdzająca stan BHP dla ordynatora oddziału szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za materiały budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy ująć w ewidencji miejsce postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy tablice kierunkowe stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik służby cywilnej powinien otrzymać rekompensatę za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Kiedy dokształcanie pracownika może być rozumiane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy DPS są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy zerowym podatku należy złożyć deklarację PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć dochód osoby fizycznej osiągnięty do dnia przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie przysługujące aktorowi za uczestniczenie w próbach ponad normę czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana zakupić nauczycielowi podręczniki potrzebne do zajęć dydaktycznych w szkole średniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję związkową można zwiększyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jakim trybie starosta powinien wezwać zarządcę drogi do przedstawienia aktualnych badań hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować czynność napisania podręcznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru dokonany w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w rejestrze VAT faktury, które zostały opłacone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są sposoby zabezpieczenia pracowników przed ultradźwiękami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można stwierdzić, że pracownik pracuje w mikroklimacie zimnym lub gorącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jak określić dopuszczalne natężenie hałasu w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Przy jakim natężeniu hałasu dochodzi do przekroczenia jego dopuszczalnego poziomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne