Questions and answers

W którym momencie podatnik świadczący usługi budowlane powinien rozpoznać obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej formie powinien być określony zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wartość brutto na fakturze musi być równa wartości netto plus VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonawca może wskazać w ofercie jako adres do doręczeń - adres pracodawcy, oraz nie zamieścić adresu domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca wskazał w ofercie jako adres siedziby - adres zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu, dokonanego przed rejestracją?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić marżę, będącą różnicą miedzy ceną nabycia a ceną sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć pracowników oddelegowanych do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy wstrzymać wypłatę świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody wspólników kancelarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można przyznać i wypłacić dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie obowiązki i prawa ciążą na spółce, która zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak prawidłowo wynagradzać przejętych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia pracownika na rzecz zajęcia niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć VAT z WNT do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT z faktury za abonament na dostęp do programu komputerowego on line?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy osoba przechodząca na emeryturę ma prawo do pobierania ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Ile czasu jest na wystawienie faktury do paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły opłaca składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowcę gimbusa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dobrowolna wpłata - darowizna na rzecz organizacji sportowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dostawa używanego budynku jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawkę i kiedy należy wykazać w deklaracji VAT usługi na ruchomym majątku rzeczowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na przerwanie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymanie próbek o wartości 15 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od usługi notarialnej związanej z aportem przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy zakończy się okres rozliczeniowy czasu pracy w systemie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Praca na jakich stanowiskach kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak prawidłowo zaliczyć w koszty prowadzonej działalności zakup węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy klawiatury w laboratorium analitycznym szpitala powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania korekty rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy sprzedaż usług i nabicie na kasę fiskalną może następować w ostatnim dniu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczać ulgę na dzieci w obowiązującym stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy oddział w Polsce prowadzi odrębne księgi i sporządza odrębne sprawozdanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny na córkę, która urodziła własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy darowizny podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty prowizji za udzielenie pożyczki, zapłacone wekslem stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić w przypadku nienależnego pobrania opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile wynosi PCC w przypadku zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym w zamkniętej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć współczynnik odliczenia VAT za 2013 r. i tym samym wstępną proporcję na 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w PIT-37 można odliczyć wydatki związane z remontem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne